Superförmånsrätt konkurs


| Chrysopa | 3 Comments | 12:12

Slutredovisning konkurs

  Superförmånsrätt. Vissa fordringar som uppkommer under en företagsrekonstruktion kan få bästa allmänna förmånsrätt i en efterföljande konkurs, s.k. superförmånsrätt. Från och med den 1 augusti förändras delvis bestämmelserna som styr superförmånsrätten.

Allmän förmånsrätt

superförmånsrätt enligt 10 § 4 p. Förmånsrättslagen (). Dessa fordringar har i en konkurs inte bara bästa allmänna förmånsrätt utan även företräde framför vissa särskilda förmånsrätter, företagshypotek. Syftet med denna uppsats är att utreda och diskutera vad som krävs enligt.


Företagshypotek

Bland annat framhåller regeringen att kraven på rekonstruktörer bör skärpas och att det framför allt blir konkursförvaltare med erfarenhet av fortsatt drift som ska kunna utses till rekonstruktör. Dessutom ska rekonstruktörerna ställas under tillsyn av Kronofogdemyndigheten.
 • superförmånsrätt konkurs

  1. Lag om företagsrekonstruktion

  I den svenska insolvensrätten finns idag huvudsakligen två alternativa förfaranden för företag med betalningssvårigheter, konkurs och företagsrekonstruktion.

  Förmånsrättslagen

  Superförmånsrätt i konkurs. Civilrätt. Publicerad: Detta är en låst artikel. Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt.
 • Särskild förmånsrätt konkurs
 • Särskild förmånsrätt konkurs

 • En av de mer ingripande förändringarna i förslaget till ny företagsrekonstruktionslag gäller reglerna om fortsatt drift och superförmånsrätt. Vad innebär de föreslagna nya reglerna? Kommer gäldenären att få göra inköp på kredit och ta upp nya lån trots rekonstruktörens uppmaning att kontantbetalningsprincipen ska användas?.

 • Efterbevakning konkurs

  Får man ut sin lön som anställd om arbetsgivaren har gått i konkurs? Den enskilt viktigaste frågan vi får när vi kommer ut till de anställda i ett företag.

  Konkurslagen

  Superförmånsrätt. Vissa fordringar som uppkommer under en företagsrekonstruktion kan få bästa allmänna förmånsrätt i en efterföljande konkurs, s.k. superförmånsrätt. Från och med den 1 augusti förändrades delvis bestämmelserna som styr superförmånsrätten.