Jordförbättring sågspån


| Relics | 3 Comments | 19:55

Fint sågspån

SÅGSPÅN OCH KUTTERSPÅN. Har man tillgång till gratis, eller i varje fall billig spån, är den värd att användas som jordförbättringsmedel, och dessutom tillför den även mineraler till jorden. Man kan antingen luckra ner den i jorden på hösten eller först kompostera den med ca 50 % jord innan man lägger den på landet.


Sågspån i kompost

Det är ju utmärkt som täckning runt jordgubbar. Det håller fuktan i jorden och bären rena. När ssäsongen är över, så är det bara att mylla ner det som jordförbättring.

Rhododendron sågspån

  Kan man jordförbättra med sågspån? /Bengt Jonsson. Vanligtvis är rekommendationen att inte använda sågspån i odlingen. Sågspån drar energi ur jorden då den bryts ner, vilket gör jorden mer näringsfattig. Om du vill använda sågspån måste du därför tillsätta något annat som kompensation.


 • jordförbättring sågspån
 • Kutterspån jordgubbar

  Spån går bra att använda som jordförbättrare för att få mjukare jordstruktur, särskilt på tung lerjord. Nedbrytningen binder dock kväve så man kan därför behöva tillföra lite extra kväve i början. Det bildas dock nytt kväve allt eftersom som förmultningen pågår.


  Sågspån i grönsakslandet

 • På lätta jordar kan pH värdet sänkas med tillförsel av elemen tärt svavel eller organiskt material med lågt pH, till exempel torv samt bark, vedflis och sågspån från barrträd. På tyngre jordar bör den befintliga jorden ersättas med ett substrat av torv eller sågspån.
 • Sågspån i kompost

 • Sågspån som marktäckare

  För att förbättra dess struktur kan du med fördel tillföra lera, torv och kompost. Jordförbättring av sandjord är i första hand en vårsyssla, eftersom det ger bättre förutsättningar för att jorden ska behålla de näringsämnen du tillför. Skyddstäckning med till exempel bark minskar risken för uttorkning.


  Sågspån i trädgården

  Jordförbättra hård lera och näringsfattig sandjord. All jord är inte bra odlingsjord, men som tur är kan de allra flesta bli det. Till och med en stenhård lera eller en näringsfattig sandjord kan få nytt liv och ge fina skördar. Här är knepen som hjälper. För att få prunkande rabatter och stora skördar av grönsaker, frukter och.

   Sågspån gräsmatta

  Träpellets är gjorda av sågspån och andra restprodukter som annars skulle slängas eller skickas till en deponi, men när de förvandlas till pellets kan de brännas till bränsle. Med hjälp av dessa träpellets kan det växande energibehovet för världens befolkning tillgodoses med en förnybar källa som inte bidrar till global.


 • Sågspån i grönsakslandet