Vad handlar kursen logistik 1 om


| Gascon | 3 Comments | 19:33

Redovisning 1 distans

Simplify your logistics by shipping with us. Visit our website and get a quote. We are giving you a fast, reliable and regular connection to all corners of the globe.


Logistik 2

Kursen handlar om att planera och styra materialflöden på ett effektivt och hållbart sätt. Du lär dig grunderna inom logistik och löser relevanta, verklighetsnära problem. Det kan handla om styrning av hur mycket som ska finnas i lager och hur hanteringen i lager utförs.
 • vad handlar kursen logistik 1 om


  1. Logistik 1 bok

  OM UTBILDNINGEN. Logistik 1 är en kurs för dig som vill lära dig att utföra och planera logistikarbete. Du lär dig allt om logistikens utveckling och logistikerns roll i företaget. Du kommer bland annat ha kunskap om leveransprocessen och varans väg från producent till konsument.
 • Redovisning 1
 • Redovisning 1

 • Logistik 1 Logistik handlar om att styra flöden på ett effektivt och hållbart sätt. Kursen kommer att forklara logistikens grunder och ge forstaelse for logistikutmaningar och forslag pa satt att analysera och losa logistikproblem.

 • Kurser med platsgaranti

  Om kursen logistik 1: Logistik 1 ingår i ämnet inköp och logistik, som är viktiga funktioner inom många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över flera landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och transportarbete eller med att planera och genomföra.


  Logistik 1 skolverket

   Du kommer att lära dig logistikens grunder när det gäller transport, lager, distributionssystem, inköp och mycket mer. Det här är arbetsuppgifter som kommer att behövas i framtiden! Om du läser kursen som en del av ett yrkespaket ingår APL (praktik) en dag i veckan.


  Transport och spedition

  Vad är affärslogistik? Affärslogistik i praktiken. Logistik är läran om effektiva flöden, från råvara till slutkonsument. Målet med logistik är att produkten ska befinna sig på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Kvalitets- och serviceökning i kombination med lägre kostnader är andra centrala delar inom logistik.

  Kurser hermods

  Under kursen får du både teoretisk och praktisk insikt i grunderna i datavetenskap och datateknik, genom teman såsom datalogiskt tänkande, algoritmer, mjuk- och hårdvara, internet, data och AI. En utökad förståelse för digitaliseringens grunder ger dig en förbättrad beställarkompetens och förmåga att delta i samhällsdebatten.