Vad ska en faktura innehålla enligt lag


| Spydom | 1 Comments | 14:32

Fakturering regler

1. Fakturanummer Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel , , och så vidare. Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer.

Vad ska en faktura innehålla skatteverket

  En faktura – vad ska den innehålla? Det är såklart väldigt viktigt att en faktura blir rätt. Vi frågar helt enkelt lagen. Mervärdesskattelagen berättar vilka uppgifter en faktura måste innehålla och vi fyller på med resten. Det finns egentligen två typer av fakturor; en fullständig faktura och en förenklad faktura.

Krav på faktura enligt bokföringslagen

 • Lag () om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling SFS nr: Departement/myndighet: Finansdepartementet DOF Utfärdad: Ändrad: t.o.m. SFS Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: Övergångsbestämmelser.
 • vad ska en faktura innehålla enligt lag
 • Faktura betalning

  Faktureringsskyldighet (Rättslig vägledning) Försäljning till privatpersoner I de flesta fall behöver du inte utfärda en faktura vid försäljning av varor och tjänster till privatpersoner. För tre slag av försäljningar ska dock en faktura utfärdas även till privatpersoner.

  Faktura 30 dagar enligt lag

  Fakturan ska alltid innehålla det datum då den är utställd, ett fakturanummer samt säljarens och köparens adress. Den bör även tydligt visa säljarens samt köparens momsregistreringsnummer. I vissa fall (t ex vid EU-handel) behövs mer detaljerad information om transaktionens art och omfattning, specifikation (vad fakturan omfattar.


  Faktura till privatperson

  En faktura ska innehålla uppgift om datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 11 kap. 3 § ML erlagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande (11 kap. 8 § 7 ML.


  Faktura mall

  Det har inte ansetts ändamålsenligt att i alla sammanhang kräva att en faktura ska innehålla alla de uppgifter som en faktura normalt ska innehålla. Enligt artikel i mervärdesskattedirektivet finns det också en möjlighet för medlemsstaterna att bevilja befrielse från vissa uppgiftskrav i fakturan.
 • Krav på faktura enligt bokföringslagen
  1. Vad är en faktura

  Startsida | Skatteverket.