Vad är byggnadsarea


| Troches | 3 Comments | 11:16
 • Byggnadsarea boverket
 • Vad är bruttoarea

  Vad är byggnadsarea? Byggnadsarean är den yta som en byggnad upptar på marken. I byggnadsarean räknar man även in de delar som sticker ut från byggnaden och som “väsentligt påverkar användbarheten” av marken under. Det kan exempelvis röra sig om balkong, burspråk och skärmtak. Byggnadsarean inkluderar inte byggnadens höjd.

   Byggnadsarea balkong

  Byggnadsarea, BYA Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken. Byggnadsarean kan beskrivas som en horisontalprojektion av byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockeln eller andra överbyggnader som påverkar användbarheten av underliggande mark.

  Hur räknar man ut byggnadsarea

  Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken, inklusive ytterväggar och utkragande byggnadsdelar (mindre utstickande fasaddelar liksom listverk, portomfattningar eller kortare takutsprång räknas inte med).

  Byggnadsarea bruttoarea

  Byggnadsarea (BVA), vad är det? Den yta som en byggnad upptar på marken. Ytterligare ett begrepp som används i Lantmäteriets fastighetsutdrag förutom boarea och biarea är total värdeyta i kvm. Denna ytan är den totala boytan plus 20 % av den biyta, dock högst 20 kvm, som nås direkt från bostaden.

 • vad är byggnadsarea

 • Byggnadsarea källare

  Byggnadsarea, öppenarea, bruttoarea, bruksarea, biarea, boarea och lokalarea tillägnas alla varsitt kapitel, precis som övrig area, nettoarea, konstruktionsarea och bruttovolym. Här finns specifikation av regler för beräkning och redovisning av area och volym hos byggnader och delar av byggnader, definierar area- och volymbegrepp, samt.

 • Hur räknar man ut byggnadsarea
 • Räkna ut bruttoarea

   Byggnadsarea. Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken inklusive utstickande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Takfot räknas inte in om den är mindre än 0,5 meter djup. Trappa eller ett litet skärmtak över entré inräknas inte.

  Byggnadsarea takutsprång

  Vad är byggnadsarea? Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken, antalet våningar har alltså ingen betydelse. Vad ingår i BTA? Bruttoarea förkortas BTA. Bruttoarea är den mätvärda arean av en våning, våningsplan eller ett entresolplan. Man räknar alltså in alla våningar och våningsplan i en byggnad, även.

  Byggnadsarea boverket

 • BYA, Byggnadsarea Byggnadsarea är ytan som hela byggnaden tar upp på marken. Du kan läsa mer om hur byggnadsarea beräknas och definieras i Svensk Standard SS, Byggnadsarea används för det mesta av kommunen i bestämmelser för att de lättare ska kunna styra tätheten av ett område.