Cirkulära hus


| Pirarucu | 3 Comments | 11:51

Social hållbarhet arkitektur

  Det danska bostadsprojektet Circle House i Lisbjerg utanför Århus har ett högt satt mål: 90 procent av bostädernas material ska kunna återanvändas utan att förlora i värde. Grundtanken är att bostäderna ska byggas med maximalt sex olika betongelement för att kunna användas på nytt.

Hållbar arkitektur

 • Cirkulära Hus i Sverige AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning KSEK under Cirkulära Hus i Sveriges vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -8,5 % vilket ger Cirkulära Hus i Sverige placeringen i Sverige av totalt aktiebolag.
 • Det danska bostadsprojektet Circle House

  Omställningen från en linjär till cirkulär ekonomi – där resurser förvaltas och avfall minimeras – är helt avgörande för en grönare framtid. Men i dagsläget.


  Den tydliggör på ett annat sätt

  cirkulär i ordbok från Betydelse: Skrifvelse, bref i flera exemplar af enahanda lydelse, som i embets- eller affärtfväg skickas omkring till flera personer. Synonymer: brev, skrivelse, sändebrev, rundskrivelse, rundbrev, biljett, epistel.

  Cirkulära Hus i Sverige AB,

  Men hur kramar man ett hus? Bilden är från Härryda kommuns hemsida, där tydligen nu ett fastighetsbolag har fått klartecken att riva den enorma Disponentvillan. 😫 😱 Huset är byggt och ser ut att ha klarat sig bra i år. Fram tills nu ”Vi lär av vår historia att vi inte lär av vår historia”.

  Mål: Att samla och

  Innovationsprojektet ‘Återhus – att bygga hus av hus’ möjliggör återbruk av hus. Projektet förenar idag 14 samverkansparter som utvecklar metoder, processer och verktyg för att kunna återbruka tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong.

  Genom att utgå från ett hus

  Cirkulära designprocesser inom textil/mode; Hållbarhetsutvecklare inom textil & mode; Yrkesvalidering i praktiken; Livscykelanalys (LCA) i praktiken; Hållbar textil produktion som möter lagstiftning och de globala målen; Cirkulär affärsutveckling och logistik; Distanskurser; Studera på NTA. Studera på NTA; Öppet hus; Frågor och svar.

   Elfa Distrelec Sverige har

  Kapten Hanssons hus är ca år gammalt. Det har genomgått en rejäl upprustning och står nu lika länge till, minst. Bland annat har tegelpannorna tagits ner, rengjorts, och lagts tillbaka.


 • Mål: Att samla och


 • cirkulära hus
 • Hållbar arkitektur