Altanbygge mått


| Cycloids | 2 Comments | 10:49
 • Bygga altan på mark
 • Altan ritning

  En altan bör ha ett lätt fall bort från huset (cirka mm/m). Se gärna till att luftcirkulation tillåts under konstruktionen. Undvik monteringar som skapar stående vatten i anslutning till trämaterial. Bygga altan på betongplintar För den som vill ha en riktigt stadig grund till sin altan blir oftast betongplintar det bästa alternativet.

  Dimensionering altan bjälklag

  Regelstommen Bjälkar och bjälklag för att bygga sin altan Vanligaste dimensioner på bärlinorna Hur stor är spännvidden för dessa olika balkdimensioner Fästa altanen i grunden, tex en betongplatta Altantrall Altaner och frågeställningar kring trall Verktyg för att skruva trall – skruvdragare Trallskruv Tips för att skruva trallskruv Altantak.
 • altanbygge mått


 • Bygga altan på mark

 • Om din altan inte är inom 3,6 m från bostadshuset eller byggs närmare än 4,5 m till tomtgränsen behöver du troligtvis ansöka om bygglov Vill du bygga en altan på din tomt? I denna artikel går vi igenom de nya reglerna som infördes år och vad som krävs för att bygga en altan utan bygglov.


 • Bygga altan bärlina

  Gå på helheten, inte bara på löpmeterpris. Ha rätt skruvlängd. Lämna mm mellanrum mellan brädorna. Är virket blött, lägg det utan mellanrum (gäller tryckimpregnerat) Däcket ska luta lätt utåt, så att regn och smältande snö rinner undan lättare. Mät diagonalerna i ramverket, så att vinklarna blir rätt.
 • Bygga altan på plattor


 • Avstånd plintar altan

  Ett altanbygge börjar med grundläggningen som oftast består av färdiga plintar, plintar som du gjuter själv eller trädgårdsplattor som altanens bjälklag vilar på.

   Spännviddstabell altan

  Innan du fäster bärlinorna i stolparna, kryssmät och kontrollera att alla mått stämmer och att allt är i våg. Mellan bärlinorna sätts reglar med ett centrumavstånd av mm. Spika, skruva eller använd balkskor för att fästa reglarna vid bärlinorna. Reglarna fästs i bärlinorna genom skråskruvning eller med balkskor.

  Bygga altan på plattor

  Att bygga en altan behöver inte vara så svårt, men det är många olika moment och en hel del arbete. Här visar vi hur du börjar genom att sätt plintar och där.

  Bygga altan på plintar

   Jag bygger en altan från grunden. Låter dig följa med på hur jag gör och varför jag gör det. Vill att du ska förstå hur jag tänker när bygger. Inget gör mig.