Förklaring av olja


| Paws | 0 Comments | 04:59

Motorolja guide

Välj rätt olja. Det finns fyra säkra metoder som hjälper dig välja rätt olja till just din bil: Sök på din bilmodell med ditt regnummer. Titta i bilens instruktionsbok. Använd tillverkarnas oljeguider. Fråga oss. 1. Sök på din bilmodell med regnummer. Sök på registreringsnummer eller välj bilmodell i listan för att se motoroljor.

Fakta om olja

Det finns två tal som definierar viskositeten hos en olja. Det första talet slutar med bokstaven ”W”, som står för vinter (winter). Detta mått är relaterat till hur en olja flyter när den är kall, såsom vid uppstart av motorn. Det andra talet definierar hur en olja flyter vid motorns normala driftstemperaturer.

Vad betyder sae olja

  Motorolja är smörjolja som är avsedd för förbränningsmotorer. Den tillverkas vanligtvis av petroleum. Innehåll 1 Motoroljans uppgifter 2 Krav på motoroljor 3 Olika typer av motorolja ACEA-systemet (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) 4 Livslängd 5 Longlife 6 Oljenivå 7 Referenser Motoroljans uppgifter.

Var finns olja

Bildning. Sammansättningen, förekomsten och de optiska egenskaperna tyder på att olja är av organiskt ursprung och en produkt av omvandling av anhopat organiskt material i vissa sedimentära bergarter (se fossila bränslen; se dock djupgasteorin). Dessa s.k. moderbergarter, i regel mörka skiffrar, är ursprungligen finkorniga sediment som.
 • Olja energikälla
  1. Vad betyder sae 5w-40

  Motorolja är smörolja som är avsedd för förbränningsmotorer. Motoroljan har flera uppgifter. En uppgift är att smörja, det vill säga hålla friktionsytorna i motorn åtskilda. Att kyla genom att transportera bort värme. Skydda motordelar mot korrosion. Minska vibrationer och därmed dämpa motorljudet. Motoroljan har även en rengörande funktion.


  Olja energikälla

 • Viskositet Det första man brukar se på oljeflaskan är oljans viskositetsklass enligt SAE-systemet, tex SAE 5W Denna beteckning talar om för oss hur trögflytande oljan är vid kallstart och hur lättfly- tande vid varm motor och belastning. OBS!.
 • Hur bildas olja

  Olja (råolja, petroleum) har organiskt ursprung och består av olika kolväten från plankton och andra organismer som för miljontals år sedan lagrats på havsbottnar där det täckts över, sjunkit och av trycket i jordens inre omvandlats till olja. Det finns gott om olja i jordens innandöme.
 • Hur bildas olja
 • förklaring av olja
 • Fördelar med olja

  Vad är plast gjort av? Plast är uppbyggt av material som återfinns i naturen såsom gas, olja, kol, mineraler och växter. De första typerna av plast tillverkades faktiskt på naturliga sätt, via exempelvis gummiträd. Den plast som tillverkas i dagsläget framställs i regel av gas, olja eller kol.