Stratovulkan exempel


| Poemet | 3 Comments | 14:05

Stratovulkan och sköldvulkan

Stratovulkan, även kallad kompositvulkan, är en vulkantyp, som är uppbyggd av skikt med vulkanisk aska, lavabomberoch andra lösa utbrottsprodukter varvade med tjocka, oftast trögflytande lavaflöden. Magmani tillförselkanalen kan även nå markytan via sidokanaler.

Sköldvulkan

A stratovolcano, also known as a composite volcano, is a conical volcano built up by many layers (strata) of hardened lava and tephra. [1] Unlike shield volcanoes, stratovolcanoes are characterized by a steep profile with a summit crater and periodic intervals of explosive eruptions and effusive eruptions, although some have collapsed summit.

Stratovulkan korsord

stratovolcano, also called composite volcano, volcanic landform characterized by a conical shape formed by layers of volcanic material deposited during successive volcanic eruptions. Stratovolcanoes tend to slope gently at the base but rise quickly near the summit to form tall mountain peaks. They are typically found above subduction zones, and.

  Fakta om vulkaner

Höga vulkankäglor, uppbyggda av lava och asklager från upprepade utbrott, är typiska framförallt för vulkaner med sur magma. Andesit (uppkallad efter Anderna) är en vanlig lavatyp. Vesuvius - en typisk s.k. stratovulkan, uppbyggd av omväxlande skikt av vulkanaska och lava - höjer sig hotfullt över Neapel med omnejd.

Var finns stratovulkaner

 • Stratovulkan, također poznat i kao kompozitni vulkan, [1] visoki je, stožasti vulkan koji se sastoji od mnogih “slojeva” očvrsnule lave, piroklastičnog materijala i vulkanskog pepela. Za razliku od štitastih vulkana, za stratovulkane karakterističan je strmi profil i periodično smјеnjivanje eksplozivnih i mirnih erupcija.


 • stratovulkan exempel


 • Sprickvulkan

  Pro sopky typu stratovulkán jsou také charakteristické sopečné bomby. Jedná se o označení kusů magmatické horniny, které mohou být od velikosti knihy až po velikost malého automobilu. Stratovulkány „vystřelují“ tyto kusy hornin během explozivní fáze erupce do širokého okolí (mohou být vystřeleny až 20 kilometrů.

 • Var finns stratovulkaner

 • Olika typer av vulkaner

  Sköldvulkan. En sköldvulkan är en stor vulkan med svagt lutande sidor. Namnet kommer ifrån isländskans Skjaldbreiður, en isländsk sköldvulkan vars namn betyder sköldbredd. Uppifrån sedd ser denna vulkan ut som en krigares sköld. Sköldvulkaner bildas av lava som har låg viskositet (lava som flyter lätt). Följaktligen bildas det.

  Stratovulkaner i världen

   Exempel på meningar med " stratovulkan" Böjning Stam Kelut (Klut, Cloot, Kloet, Kloete, Gunung Kelud eller Kelud) är en aktiv stratovulkan i Jawa Timur på Java i Indonesien.