Sveriges städer i storleksordning 2018


| Gokuraku | 3 Comments | 03:52
 • Sveriges femte största stad


 • Mall:Sveriges största tätorter

  För år sedan såg Sverige helt annorlunda ut jämfört med idag. Av Sveriges 2,3 miljoner invånare bodde 90 procent på landsbygden. Under industrialiseringen vid slutet av talet växte städerna och det uppstod också nya städer. Många lämnade landsbygden och sökte sig till städerna.

  Antal städer i sverige

  Sveriges 50 största städer till folkmängd. Detta är de 50 största städerna (tätorterna) i Sverige sorterade efter antal invånare i storleksordning. Störst till antal invånare är kanske inte oväntat Stockholm följt av Göteborg och Malmö. Sist på topp listan kommer Kungälv norr om Göteborg. Siffrorna avser samanställning.

  Sveriges 50 största städer

  Det här är en lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige under mandatperioden – (vanligtvis i storleksordning).

  Sveriges femte största stad

 • Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.


  1. Sveriges 100 största städer

  Helsingborg har även landets näst största Containerhamn efter Göteborg och är en viktig hamnstad som sköter en stor del av Sveriges import och export. Bild: Photosbypatrik / 8. Linköping. Linköping är en av Sveriges största städer med invånare, vilket ger en åttonde plats på listan.


  Sveriges största städer 2022

  Lista över städer i Sverige. Detta är en lista över de städer i Sverige som var stadskommuner under perioden – och ytterligare några innan dess som hade stadsprivilegier men förlorade dessa innan års kommunalförordningar trädde i kraft (dessa är markerade med röd bakgrund). Dessutom noteras orter som tilldelades.
 • Sveriges största städer 2023

 • sveriges städer i storleksordning 2018
 • Sveriges största städer 2023

  Sveriges fyrtiosex av femtio största kommuner med invånarantal räknat den 31 december år Referenser. ↑ Statistiska Centralbyrån, Folkmängd i riket, län och kommuner efter kön och ålder 31 december

  Sveriges städer befolkning

   Sveriges kommuner efter befolkningstäthet. Tätheten är beräknad med hjälp av Wikidata så tidpunkterna för värdena kan variera mellan kommunerna. Detta är en lista över Sveriges kommuner efter indelningen vid årsskiftet / Det finns kommuner. Tabellen nedan kan sorteras för respektive kolumn.