Sveriges arkitekter väderskydd


| Amex | 3 Comments | 19:02

Prekvalificeringen görs om Trafikförvaltningen

Tävling om hållplatser och väderskydd - Sveriges Arkitekter Västra Götalandsregionen anordnar en tvåstegstävling om nytt koncept för hållplatser och väderskydd. Tävlingen är avgjord – läs mer Vy över Sök In English Press Anlita Arkitekt Kontakta oss Medlem Bli medlem Dina förmåner Företagare Råd och stöd Förtroendevald Event Din karriär Kurser.

Likes, 1 comments - Sveriges

Konceptet för väderskydd och hållplatser ingår i ett strategiskt planeringsdokument, Målbild Koll För en hållbar stadsutveckling behöver kollektivtrafiken vara attraktiv. Hållplatsens utrustning och utformning är en viktig pusselbit för att stödja och underlätta det kollektiva resandet.

Region Stockholms trafikförvaltning (TF) har i

Tävlingsuppgiften består i att visa på möjliga och genomförbara gestaltningsidéer för serietillverkning av modulindelade väderskydd för kollektivtrafikens mycket olika situationer och miljöer. Arrangör. Tävlingen arrangeras av Trafikförvaltningen, Region Stockholm, i samarbete med Sveriges Arkitekter. Intresseanmälan.


Sveriges Arkitekters bransch- och

    I samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd hustillverkaren Willa Nordic in alla arkitektstudenter till en idétävling om framtidens boende, Bo Tävlingen är avslutad. Den 3 maj presenterades vinnarna på Bogalan på Fotografiska i Stockholm.


    Arkitekterna Krook & Tjäder

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål och avstyrker förslaget i sin helhet. Publicerad: Ny tävling om resecentrum i Skellefteå.

Nyheter Gottlieb Paludan architects tog

Tävling om väderskydd för region Stockholms kollektivtrafik är avgjord. Region Stockholms trafikförvaltning (TF) har i samarbete med Sveriges Arkitekter anordnat en inbjuden projekttävling för fem tävlande om gestaltning av nya Väderskydd för resenärsmiljöer i kollektivtrafiken.

En tävling om väderskydd

Anlita Arkitekt. Kontakta oss. Snart startar tvåstegstävlingen om nytt koncept för hållplatser och väderskydd i Västra Götalandsregionen. Första steget är en kort allmän femdagars tävling. Första steget är en kort allmän femdagars tävling med preliminär tävlingsstart under vecka 3, år


  • Väderskydd. Tävlingen har genomförts i
  • Väderskydd. Tävlingen har genomförts i

  • Sveriges Arkitekter’s Post Sveriges Arkitekter 15, followers 3y Edited.


  • sveriges arkitekter väderskydd