Arbetstidsförkortning korttidsarbete


| Masters | 2 Comments | 23:17

  Arbetstidsförkortning metall

Vad är avstämning av korttidsarbete (korttidspermittering)? Kan anställda ta ut föräldraledighet i stället för semester? Hur räknar jag semesterdagar för korttidspermitterade? Påverkas stödet för korttidsarbete av semesterledighet?.

Arbetstidsförkortning teknikavtalet

 • Tecknas sedan ett avtal om att korttidsarbete ska införas på 40 procent mellan februari – april är detta en annan avtalsperiod. De två avtalsperioderna kan ingå i ett och samma avtal så länge det tydligt framgår vilken nivå av arbetstidsminskning som tillämpas under vilken period.


 • Bokföra arbetstidsförkortning

   En förutsättning för att ha rätt till stöd vid korttidsarbete är att du har registrerat dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Det behöver du göra innan ansökan om stöd prövas och tre månader innan beslut om godkännande fattas, det vill säga i jämförelsemånaden.
 • arbetstidsförkortning korttidsarbete
 • Arbetstidsförkortning unionen

  Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) var ett av de största krisstöden under corona-pandemin. Det innebar att arbetsgivare kunde minska anställdas arbetstid utan att sänka lönen, och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Information om företags korttidsstöd.

  Arbetstidsförkortning engelska

  Avtalen om korttidsarbete är något Unionen har jobbat för intensivt både under och före pandemin. Under våren beslöt regeringen att stötta företagen genom att stå för en större del av den lönekostnaden, och många företag tog tacksamt den chansen. Men vad gäller röda dagar för den som har korttidsarbete?.
 • Arbetstidsförkortning teknikavtalet
 • Vad är arbetstidsförkortning

  To use our services you need Javascript in your web browser. Change it in the settings. För att kunna använda vÃ.

  Arbetstidsförkortning sveriges ingenjörer

  Uppdaterad: Frågor och svar om korttidsarbete Vi får just nu flera frågor om korttidsarbete. Vi har här sammanställt svar över frågor som vi har fått. Vi uppdaterar dokumentet fortlöpande med ny information och nya frågeställningar.

  Arbetstidsförkortning tjänstemän

  #Arbetstidsförkortning &