Plattformsekonomi engelska


| Locrian | 3 Comments | 15:01

    När människor talar om det

Plattformsekonomi. Från och med den 1 januari gäller nya regler som innebär att plattformsoperatörer ska lämna uppgifter till Skatteverket om vilka säljare och uthyrare som använder plattformen och vilka inkomster de fått. Bakgrunden till de nya reglerna är ett EU-direktiv som kallas DAC 7.

Gigekonomin innefattar också frilansare,

Platform definition. The 'platform' metaphor has long been used in a variety of ways. In the context of platform economy, 21st-century usage of the word platform sometimes refers solely to online matchmakers – such as Uber, Airbnb, TaskRabbit etc. Academic work and some business books often use the term in a wider sense, to include non-digital matchmakers like a business park or a nightclub.

I den här rapporten föreslår vi

Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor från engelska till fler än andra språk direkt.

Digital infrastruktur som motsvarar behovet av

Engelska. Nyckelord. artificiell intelligens, plattformsekonomi, digitalisering. Referat. Artificiell intelligens (AI) har utvecklats och tillämpats ända sedan.

Den digitala plattformsekonomin växer snabbt.

Den digitala ekonomin har ofta likställts med de s.k. nätplattformarna och deras verksamheter. Under sakkunnig ledning av Jonas Andersson Schwartz från FORES/Södertörns högskola djupdöks det i plattformarnas ekosystem, och de ekonomiska och politiska utmaningar de ställer upp.

Plattformsekonomi bryter gamla organiseringssätt

Vad är plattformsekonomi och dataekonomi? Plattformsekonomi syftar på en affärsmodell där man erbjuder en webbplats, en mobilapplikation eller en motsvarande digital mötesplats där privatpersoner och företag kan sälja produkter och tjänster.

  • Den industriella revolutionen och
  • Den industriella revolutionen och

  • Översättningar av "platforms" till svenska i sammanhang, översättningsminne. Böjning Stam. Telecommunications by telephone, fax, the Internet (portals, platforms, forums, chatrooms, e-mail, VoIP) Telekommunikation via telefon, fax, Internet (portaler, plattformar, forum, chattrum, e-post, VoIP) tmClass. An outsider would usually be able to.


  • Vad är delningsekonomin, och

      Abstract. The growth of the online world of commerce (internet), also known as e-commerce, is growing very rapidly in the last twenty years. This phenomenon then moved the emergence of a digital.

  • plattformsekonomi engelska