Boka upp kortfristig del av långfristig skuld


| Deseed | 0 Comments | 06:03

Bokföra skuld till dotterbolag

Samtidigt föreslogs ytterligare förändringar av grunderna för klassificering av en skuld som kort- eller långfristig samt nya upplysningskrav om kovenanter. Denna artikel är senast uppdaterad 16 december,

Långfristiga skulder

 • Gör så här: skapa en manuell verifikation och debitera kontot där den långfristiga skulden är bokförd och kreditera Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut. Obs! Du ska vända verifikationen nästkommande år.


 • Boka bort kortfristig skuld

  Bokföra kortfristiga skulder och kortfristig skuld (bokföring med exempel) Kortfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt inom ett år från redovisningstillfället. En kortfristig skuld har en löptid som understiger 1 år. En kortfristig skuld har uppstått från tidigare händelser och.
 • boka upp kortfristig del av långfristig skuld
 • Bas-kontoplan 2022

  Rekommenderar ni att man bokför detta till kortfristigt skuldkonto eller bara flyttar del av saldot under Balans & Resultat? Jag har gjort det senare men då finns ju ingen dokumentation i form av en bokslutsbilaga på beloppet och bilagan för långfristiga skulder stämmer inte heller mot långfristig skuld i årsredovisningen?.


  Bokföra konto 1680

  Den del av en långfristig låneskuld som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig skuld. Den kortfristiga skulden debiteras tidigare använt konto, konto Övriga långfristiga skulder. Konto Kortfristig del av långfristiga skulder krediteras.
 • Långfristiga skulder
 • Använd istället konto (Lån från närstående

  Om avbetalningstiden är längre än ett år krediteras skulder avseende avbetalningsköp konto Övriga långfristiga skulder, alternativt konto Avbetalningskontrakt, långfristig del. Dessa konton krediteras med det totala kontraktsbeloppet och debiteras med avbetalningsbeloppen.


  Enligt punkt i K2

   Löpande bokföring. Långfristiga skulder bokförs normalt i kontogrupp 23 som innehåller följande huvudkonton: Obligations- och förlagslån. Konvertibla lån och liknande. Checkräkningskredit.

   , Villkorliga långfristiga skulder. ,

  Moms och beskattning. Det är ingen moms på finansiella skulder, amortering av skulder eller på ränta avseende skulder. När det gäller långfristiga skulder av olevererade varor eller ej utförda tjänster så skall den utgående momsen redovisas vid tillfället för förskottsbetalningen.