Livslängd som


| Vengeant | 1 Comments | 20:43

Medellivslängd ryssland

  SV "livslängd" in English volume_up livslängd {adj.} EN volume_up longevity volume_up livslängd {comm. gen.} EN volume_up durability lifespan life life span volume_up förväntad livslängd {comm. gen.} EN volume_up life expectancy volume_up vägd genomsnittlig livslängd {comm. gen.} EN volume_up WAL weighted average life Translations.

Medellivslängd finland

Ekonomisk livslängd – den tid som en investering är, eller bedöms vara, företagsekonomiskt lönsam Medellivslängd – den genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå Medellivslängd (fysik) – ett mått på sönderfallshastigheten i fysik Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.


 • Medellivslängd sverige 1900


 • Förväntad livslängd vid olika åldrar

  noun whole duration of a being en reserv upprättas för ökad livslängd a reserve is set up for increasing age lifespan noun I själva verket har den tekniska livslängden för byggnadselement endast begränsad inverkan på beräkningsperioden.
 • Medellivslängd frankrike
  1. Medellivslängd sverige 1920

  Arbetarna har kortare livslängd på grund av sjukdomar relaterade till miljögifter i fartygen som skrotas. Trots det fortsätter hanteringen. Trots det fortsätter hanteringen. Det faktiska förhållandet i dag är dock att ojämlikheten i hälsa och livslängd bland vuxna människor ökar sedan länge.

  Medellivslängd det senaste året

  Medellivslängd, livslängdsförväntan eller förväntad livslängd är den genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå, räknat på en bestämd grupp. Innehåll 1 Beräkning 2 Hälsojusterad förväntad livslängd 3 Världens medellivslängder 4 Referenser 5 Externa länkar Beräkning Medellivslängd beräknas alltid på en definierad grupp.
 • livslängd som


 • Medellivslängd frankrike

 • Livslängd — Synonymer, betydelse och användning. Vi hittade 2 synonymer till livslängd. Se nedan vad livslängd betyder och hur det används på svenska. Livslängd betyder ungefär detsamma som levnadsår. Se alla synonymer nedan.


 • Medellivslängd sverige 1900

  Deras genomsnittliga livslängd var 12 år 11 månader, och en lycklig valp överlevde i 16 år och 5 månader. Sedan inkluderade denna studie av hundars förväntade livslängd 56 Bichon Frise-hundar som dog i Storbritannien mellan och Denna gång visade uppgifterna en genomsnittlig livslängd på 12 år och 7 månader.

  Medellivslängd världen

  Trumenheten som indikeras på skärmen har nästan nått sin livslängd. Ersätt trumenheten med en ny. Öppna och stäng framhöljet kan leda till att utskriften återupptas en kort stund.