Är historia som skolämne


| Bedstead | 3 Comments | 04:36

Hur många ämnen har man i 9an

Historia är ett skolämne som läses såväl i grundskola som i gymnasieskolan. Historia 1b är en poängskurs på gymnasieskolan och Komvux i Sverige. Kursen är ett obligatoriskt karaktärsämne på samtliga högskoleförberedande program, förutom teknikprogrammet.

Skolämnen lista

Fysik Kemi Teknik [ 3] Samhällsorienterande ämnen (SO): Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Moderna språk såsom tyska, franska och spanska Elevens val (planeras att avvecklas tidigast [ 4]) Teckenspråk för hörande är ett ämne som kan väljas i grundskolan. Vissa läser även modersmål.

Skolämne synonym

  Historia är ett skolämne som läses såväl i grundskola som i gymnasieskolan. Historia 1b är en poängskurs på gymnasieskolan och Komvux i Sverige. Kursen är ett obligatoriskt karaktärsämne på samtliga högskoleförberedande program, förutom teknikprogrammet. På yrkesprogrammen och teknikprogrammet ersätt kursen av historia 1a1, som är en poängskurs. Kursen hette tidigare.


  Skolämne 2 bokstäver

Historia som skolämne. historia; Historia omnämndes redan i års skolordning och var etablerat som undervisningsämne då folkskolan infördes Den ”allmänna” historia som lärdes ut före folkskolan var i hög grad inriktad på biblisk historia, de antika medelhavskulturerna och europeisk historia från renässansen och framåt.

Skolämne oä

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. Ämnets syfte.

No skolämne

 • Historia som skolämne. Historia omnämndes redan i års skolordning och var etablerat som undervisningsämne då folkskolan infördes Den ”allmänna” historia som lärdes ut före folkskolan var i hög grad inriktad på biblisk historia, de antika medelhavskulturerna och europeisk historia från renässansen och framåt.
 • No skolämne
 • Skolämnen förkortningar

  Nöjesmassakern. Nöjesmassakern var ett underhållningsprogram från Sveriges Television som hade premiär den 11 oktober De fyra programledarna var Sven Melander, Åke Cato, Gösta Engström och Jon Skolmen. I redaktionen medverkade Pelle Berglund och Lasse Hallström. Producent var Monica Eek.

  Skolämne korsord

  Historia 2b – kultur, poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 2a. Historia 3, poäng, som bygger på kursen historia 2a eller kursen historia 2b – kultur. Historia 1a1, 50 poäng Kurskod: HISHIS01a1.

 • är historia som skolämne