Vad buteder om jobb och utvecklingsgarantin


| Nobble | 1 Comments | 19:53

Arbetsförmedlingen bidrag arbetslös

  Lyssna. Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för dig som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Vi ger dig stöd för att bryta din arbetslöshet.

Jobbgaranti för unga

Jobb- och utvecklingsgarantin. Information för dig som ska delta i programmet jobb och utvecklingsgarantin. Webbinariet är indelat i sju delar: Vad är jobb- och utvecklingsgarantin, för vem, så får du ett beslut, ersättning, aktiviteter och stöd, anställningsstöd, villkor och regler.


 • Etableringsprogrammet

 • Arbetsförmedlingen

  Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) är en arbetsmarknadsåtgärd som regeringen Reinfeldt införde efter regeringsövertagandet , men som trädde i kraft först juli [1] Det ersatte den tidigare arbetsmarknadspolitiska åtgärden Aktivitetsgarantin.


  Arbetsmarknadsutbildning

  Efter dagar i jobb- och utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingen skyldig att hitta ett jobb till den som fortfarande är inskriven. I den här artikeln ska vi titta närmare på de hjälpinsatser som finns.
 • vad buteder om jobb och utvecklingsgarantin
 • Arbetsförmedlingen kontakt

  Jobb och utvecklingsgarantin är ett frivilligt heltidsprogram. Men om du antas till JOB ställs det krav på att du följer planeringen. Programmets intensitet ökas stegvis. Initialt får du stöd i att söka jobb och skriva ett attraktivt CV. Därefter följer möjlighet till praktik, arbetsträning eller utbildning i hur du startar din egen.


  Etableringsprogrammet

 • Om du fortfarande är arbetslös efter dagar i jobb- och utvecklingsgarantin kommer Arbetsförmedlingen att få ansvar för att du erbjuds plats hos ett företag eller och en organisation inom privat och offentlig sektor. Den sysselsättningsperiod som du anvisas ska pågå en lång period, dock två år som längst.


  1. Aktivitetsstöd nya regler

  Eftersom att jobb- och utvecklingsgarantin är frivillig så är det ditt ansvar att följa kraven. Om du inte följer planen och reglerna för programmet får du inte längre delta. Relaterad artikel: Vad är arbetslöshetsförsäkring och hur fungerar det? Ersättning. Som deltagare i programmet har du rätt till ersättning.

  Aktivitetsstöd arbetsförmedlingen

  När dagarna börjar ta slut. Om du har arbetat under din pågående ersättningsperiod kan du uppfylla ett arbetsvillkor och få en ny period när dina ersättningsdagar är slut. Du som har barn under 18 år får först extra dagar. Om du inte uppfyller ett nytt villkor kan du delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning av.