Överlåtelse vapenlicens


| Retroact | 0 Comments | 11:38
 • Mina vapenlicenser

 • Borttappad vapenlicens polisen

  Ansök om vapenlicens eller andra vapentillstånd via e-tjänst eller blankett beroende på ändamål. Sök vapentillstånd via e-tjänst Ansök om vapenlicens/tillstånd Du ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen och du vet vilket vapen du ska köpa. Kom ihåg att skicka in originallicensen oavsett om du använder e-tjänst eller blankett.


 • överlåtelse vapenlicens


 • Vapenlicens register

   Regler för målskytte För att beviljas tillstånd för målskjutningsvapen måste du vara aktiv medlem i en skytteförening. Målskytte Vapenmagasin Om du har tillstånd att inneha ett vapen (som ska användas för skjutning eller samling) ingår också rätt att inneha vapenmagasin som passar till vapnet.

  Vapenlicens i mobilen

 • Både vapen och licens ska lämnas in till polisen för förvaring. Du har tre månader på dig att själv sälja vapnet. Därefter beslutar polisen om inlösen. Ansök om vapentillstånd/licens Vapentillstånd/licens, e-tjänster och blanketter Granskad 10 december

 • Kan man se sina vapenlicenser på nätet

  Samtliga blanketter hittar du i vårt blankettarkiv. Följande blanketter ska skickas via e-post till: vapentillstand@ (Observera, e-postadressen gäller inte för frågor eller information.) - märkning av vapen - inneha skjutvapen - inneha ammunition - dubblettlicens - lån av skjutvapen, intyg.


  Handläggningstid vapenlicens

  Han berättar att de uppgifter som polisen kräver från dödsboet antingen är överlåtelse av vapnen till en privatperson, en vapenhandlare, eller att man lämnar vapnen till polisen för skrotning. Om dödsboet inte lyckas sälja vapnen inom ett år kan staten lösa in dem.

  Vapenlicens pris

  Skjutvapen som överlämnas till en självständig transportör får inte skickas komplett i en försändelse. Det ska vara oladdat, delat och nedpackat i separata kollin. Om ett skjutvapen inte kan delas ska det vara försett med godkänt vapenlås. Skjutvapen ska skickas i skilda försändelser med kvittens i alla led. Granskad 10 december

  Mina vapenlicenser

  För att du ska få din ansökan om vapentillstånd prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. När du har skickat in din blankett skickas en inbetalningsavi till din folkbokföringsadress. Handläggningen påbörjas när ansökningsavgiften har betalats och registrerats.


   Polisen vapenlicens kontakt

  Vapen som får användas vid jakt. För att få tillstånd att inneha skjutvapen krävs att vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet avser. Polismyndighetens tidigare bedömning att manuellt repeterande kulgevär med vikbar/teleskopisk kolv och friliggande pistolgrepp inte var lämpliga för jakt har ändrats. Detta innebär att.
 • Vapenlicens i mobilen