Varför kärnreaktorer


| Snying | 3 Comments | 01:31

Kärnkraftverk i sverige karta

  Kärnkraft i Sverige. Kärnkraft i Sverige produceras sedan vid sex aktiva kärnreaktorer, fördelade på tre anläggningar: Forsmarks kärnkraftverk (tre reaktorer, F1, F2 och F3), Oskarshamns kärnkraftverk (en reaktor, O3) och Ringhals kärnkraftverk (två reaktorer, R3 och R4) De två reaktorerna i Barsebäck stängdes redan


  Kärnkraftverk fakta

Funktionsprincip. Klyvning av U En neutron absorberas av en uran atomkärna, som i sin tur delar sig i snabba lätta fissionsprodukter och nya fria neutroner. I en kärnreaktor sker kärnreaktioner varvid energi frigörs. Den vanligaste reaktionen är klyvning av uran - atomer.

Hur fungerar ett kärnkraftverk steg för steg

Kärnkraften orsakar bara marginella utsläpp av klimatgaser, i likhet med vattenkraft, vind- och solkraft. Ur ett livscykelperspektiv är kärnkraften en av de former av elproduktion som har lägst koldioxidutsläpp. Den största delen av kärnkraftens miljöpåverkan sker vid framställningen av bränslet.

Kärnkraftverk nackdelar

Orsaken var en jordbävning och den 23 meter höga tsunamivåg som följde. Generatorerna för reservström förstördes av vattnet. Tre av de sex reaktorerna var i drift och förstördes av vätgasexplosioner under de påföljande dagarna. Bassänger för begagnat bränsle kokade tomma med ytterligare utsläpp som följd.


Kärnkraftverk i sverige

OKG har drifttillstånd att driva tre kärnkraftsreaktorer på Simpevarps-halvön norr om Oskarshamn. Bolaget ägs av Sydkraft/Uniper med 54,5 % och Fortum med 45,5 %. En av reaktorerna är i operativ drift, de två äldsta reaktorerna är på väg att monteras ned och rivas.

Kärnkraftverk fördelar

Dagens reaktorer, som tillhör den andra eller tredje generationen, är väsentligt mer tekniskt avancerade än den första generationen. Samtidigt har dagens kärnkraftsreaktorer vissa begränsningar. Reaktorerna utnyttjar till exempel bara en halv till en procent av energiinnehållet i uranet.
 • Kärnkraftverk miljöpåverkan
 • Vad är ett kärnkraftverk

  I Tyskland driftsattes cirka kärnkraftverk under perioden – Denna siffra inbegriper både kärnreaktorer för energiproduktion och forskningsreaktorer. Den första kärnreaktorn som driftsattes var en forskningsreaktor i Garching utanför München.

  Kärnkraftverk miljöpåverkan

 • Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars Vid tillfället fanns 6 kärnreaktorer i drift, 4 var klara för start och 2 under byggnad. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjernas valsedlar talade alla om avveckling av kärnkraften, Linje 3 inom högst 10 år, de.

 • varför kärnreaktorer