Antibakteriellt spektrum


| Ganoids | 1 Comments | 23:20

Antibiotika sorter

Spektrum som täcker flertalet (inte alla!) av de viktigaste potentiella patogenerna Ekologiskt gynnsamt Minskar antalet bakterier, men selekterar inte fram någon speciell bakterieart.

Cefotaxim antibiotika

 • Antimicrobial spectrum. A simplified diagram showing common disease-causing bacteria and the antibiotics which act against them. The antimicrobial spectrum of an antibiotic means the range of microorganisms it can kill or inhibit. Antibiotics can be divided into broad-spectrum antibiotics, extended-spectrum antibiotics and narrow-spectrum.

 • Betalaktamantibiotika

   Amoxicillin har ett antibakteriellt spektrum (och aktivitet mot känsliga bakterier) som motsvarar det för ampicillin. RAFs bedömning Ampicillin/Amoxicillin har god aktivitet mot flertalet aeroba grampositiva bakterier med undantag för stafylokocker och Enterococcus faecium.

  Moraxella catarrhalis behandling vuxna

  antibakteri e ll [von *anti -], gegen Bakterien wirksam, z. B. Medikamente. Antibiotika, Bakteriostatika, Bakterizide. Das könnte Sie auch interessieren: Digitalpaket: Insekten. Anzeige. Simonsohn, Barbara. Artemisia annua - Heilpflanze der Götter. Kompakt-Ratgeber: Antibakteriell - Antiviral - Immunstimulierend. Verlag: Mankau.

  Penicillin sorter

  Piperacillin sodium is a beta lactam antibiotic with a broad range of antibacterial activity that includes gram-negative bacilli, gram-positive cocci (except penicillinase-producing S. aureus) and anaerobic pathogens such as Clostridium difficile, and Bacteroides fragilis.

  Cefalosporiner fass

  Olika spektrum. Antibiotika kan grovt delas in i två typer. Dels finns det antibiotika med så kallat smalt spektrum, som har effekt på en viss typ av bakterie, och dels antibiotika med brett spektrum, som har effekt på ett flertal typer av bakterier.
 • antibakteriellt spektrum


 • Cefotaxim antibiotika
 • Bredspektrumantibiotika lista

  Narrow spectrum antibacterial agents for C. difficile. As mentioned earlier, the use of broad-spectrum antibiotics that eradicate commensal gut bacteria can result in colonization by the opportunistic pathogen C. difficile. C. difficile is responsible for an estimated infections that either require hospitalization or affect already.

 • Moraxella catarrhalis behandling vuxna


  1. Cefalosporiner

  Preparat som ampicillin, amoxicillin och bakampicillin har ett något bredare antibakteriellt spektrum jämfört med penicillin V; bland annat är som regel den gramnegativa bakterien Haemophilus influenzae, en relativt vanlig orsak till luftvägsinfektioner, känslig.