Teknikprogrammet bredd utbildning


| Eternity | 3 Comments | 19:34

Teknikprogrammet inriktningar

Det här lär du dig på teknikprogrammet Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället.

Teknikprogrammet poängplan

Teknikprogrammet är en bred utbildning med varierande kurser inom ämnen som fysik, kemi och hållbart samhälle. Du får lära dig om det tekniska, en inblick i det naturvetenskapliga samt får läsa samhällsvetenskapliga ämnen. Andra kurser du kan läsa på Teknikprogrammet är exempelvis Webbutveckling, Arkitektur och Animation.


  Teknikprogrammet kursplan

Teknikprogrammet ger dig en bred bas inför vidare studier inom tekniska, men också naturvetenskapliga högskoleutbildningar. Viktiga gemensamma ämnen på teknikprogrammet är matematik, fysik och kemi, som ger dig grundläggande kunskaper inför vidare studier inom teknikområdet.


 • teknikprogrammet bredd utbildning
 • Teknikprogrammet produktionsteknik

 • Vår inriktning produktionsteknik ger en bred utbildning inom teknikområdet. Du får fördjupa dig i hela teknikprocessen från idé till konstruktion, produktion och företagande. Det är en högskoleförberedande utbildning där teori hela tiden omsätts till praktik och du tränas i problemlösning, samarbete och entreprenörskap från.
 • Teknikprogrammet produktionsteknik
 • Teknikprogrammet jobb

   Du får utveckla dina tekniska kunskaper och får en förståelse för hur teknik, samhällskunskap och arkitektur kan fungera tillsammans. Du lär dig även att skapa ritningar och designa olika byggprojekt. ️Se alla gymnasium med inriktning samhällsbyggande och miljö.


  Teknikprogrammet skolverket

  Teknikprogrammet är ett brett högskoleförberedande program och förbereder dig inför fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik på universitet eller högskola. Efter avslutade studier kan du exempelvis vidareutbilda dig till civilingenjör, programmerare och webbutvecklare.

  Teknikprogrammet stockholm

  Vår ambition är att du ska kunna vara den som utvecklar tekniken i framtiden. I det får du stor valfrihet att själv sätta samman din utbildning med de kurser som intresserar dig mest. Du kan rikta in dig på spets eller bredd och välja kurser som förbereder dig inför högskolestudier eller för ett arbetsliv direkt efter gymnasiet.

  Teknikprogrammet ämnen

  Teknikprogrammet passar dig som vill jobba med datorn som främsta verktyg. Här får du utveckla ditt logiska tänkande och förstå hur teknik påverkar människor och miljö. Du lär dig hur man kopplar fysik, matematik och kemi till teknik och tekniska processer. Du lär dig även att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera.