Gödsla med kväve på hösten


| Star | 3 Comments | 09:32

Gödsla med kogödsel på hösten

Normalt sett är det inte lönsamt att gödsla med kväve till höstvete på hösten. Det kan ändå vara ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att lägga en mindre mängd kväve om det ingår i ett annat gödselmedel med till exempel fosfor och kalium, som ändå ska tillföras under hösten.


  Höstgödsel gräsmatta

Gräsmattan fortsätter att växa fram tills snön faller. Därför behöver den kväve även på hösten, varför man gödslar gräsmattan med NPK även på hösten. Höstgödseln innehåller fosfor (P), kalium (K) och spårämnen men inget eller ytterst litet kväve (N).
 • Gödsla med kogödsel på hösten
 • Pk-gödsel

  Gödsel som används på hösten är kvävefattigt och ska istället innehåller rikligt med fosfor och kalium. Fosfor (P) förbättrar växtens möjlighet till rikligare blomning, bättre fruktsättning samt kraftigare tillväxt genom ökad rotmassa.

  Kvävefattig gödsel

  Riskerna för kväveläckage ut i naturen minimeras och du hinner inspektera växterna och se hur de mår. På hösten slutar du helt att gödsla eftersom växterna inte hinner ta upp näringen, vilket även det bidrar till näringsläckage med försurning av våra sjöar och vattendrag som följd.
 • Gödsel med fosfor och kalium
 • När ska man gödsla med hönsgödsel

   Så här planterar du på hösten. Förbered planteringsunderlaget. Ta bort eventuell grässvål, vänd jorden, sätt till mera matjord och grundgödsla. På hösten gärna med så kallad pk-gödsel.

  Gödsel med fosfor och kalium

 • är kg per hektar på en jord med måttligt innehåll av kalium. Kalium gödslas oftast ut tillsammans med kväve och fosfor som ett fullgödselmedel (NPK). Kalcium Kalcium är en viktig del i växtens cellupp-byggnad. Oftast finns det tillräckligt med kalcium i marken. På jordar med höga pH-värden kan kalciumbrist bli ett problem på.
 • Höstgödsel bärbuskar

  Tänk på att använda gödseln några veckor innan du ska plantera. Det finns två sätt att använda hönsgödsel. Det ena sättet är att ta rätt mängd för den plantan du har och sen sprida ner gödseln i marken några veckor innan du planterar. Hur mycket du behöver kan stå på fröpåsen, gödselpåsen eller så får du fråga en.


 • gödsla med kväve på hösten
 • När ska man gödsla med kogödsel

  Lufta, eller vertikalskär gräsmattan innan du sprider gräsmattegödsel. Det förenklar för regnvatten att ta sig ned till gräsplantans rötter. Klipp gräset tre dagar innan du planerar att gödsla och var noga med att kratta undan allt överblivet gräs. Följ instruktionerna på förpackningen till det gödsel du valt.