Kandidat polis borås


| Bowleg | 0 Comments | 07:46

Snabbutbildning polis

Att vara polis är att göra skillnad. Som polis skapar du trygghet för oss människor och det samhälle vi lever i. Utbildningen förbereder dig på att kunna skydda och hjälpa, förebygga och klara upp. Högskolan i Borås erbjuder Polisprogrammet såväl på campus som på distans med studiestart både till höst- och vårtermin.

  När börjar polisutbildningen 2023

För att bli behörig till Kandidatprogrammet i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning måste du ha en polisutbildning motsvarande högskolepoäng varav 60 högskolepoäng inom huvudområdet polisiärt arbete. Vidare måste du ha genomgått aspiranttjänstgöring vid Polismyndigheten med godkänt resultat. När du söker till.


Civil utredare polisen krav

  Nu kan poliser bli ännu bättre på att utreda brott. Den nya kandidatutbildningen ger poliser möjlighet att öka sin kompetens inom brottsutredning. Samtidigt som de stärker sin konkurrensförmåga inom Polismyndigheten.

Civil utredare polisen lön

Så söker du - steg för steg: 1. Sök till polisutbildningen. Du kan söka till polisutbildningen under hela året. Ansökan gör du på Plikt- och prövningsverkets webbplats. De hanterar antagningsprocessen på uppdrag av polisen. Det är även på Plikt- och prövningsverket som du genomför testerna och undersökningarna vid den.

Polis utbildning längd

University of Borås in Boydton, VA Expand search. This button displays the currently selected search type. When expanded it provides a list of search options that will switch the search inputs to.

Polis distans jobba samtidigt

 • Välkommen att besöka polisutbildningens unika övningslokaler vid Sagagatan 17 i Borås. Våra lärare och studenter från Högskolan i Borås finns på plats för att.

 • Polishögskolan borås öppet hus

  Det är viktigt att inte trötta ut rätt kandidat vid nyanställningar. Läs mer om varför långa processer existerar och hur de kan bli bättre för alla. #arbetsliv.

  Polisutbildning kandidatexamen

  Bachelor of Science - BSSystem Development. – Aktiviteter och föreningar:Event manager, ESN Borås. Systems: Systems and Organization Theory. System Analysis and Design. Introduction to Business Processes and Business Systems. E-Government: Digitalization in Society, GDPR. IT Service Management (ITIL 3 & 4, CMMI-Svc).

 • kandidat polis borås

 • Polis distans jobba samtidigt