Västgötsk å l


| Epoch | 1 Comments | 14:31

Vad tillverkas det mycket av i västergötland

Artiklar i kategorin "Vattendrag i Västergötland". Följande 33 sidor (av totalt 33) finns i denna kategori.


Flodränna

Västgötska är ett samlingsnamn på de svenska dialekter som talas i Västergötland. Västgötska räknas till götamålen och präglas av påverkan från väster och i viss mån söderifrån. Influenser österifrån har varit mer begränsade, med Tiveden och Vättern som kommunikationshinder.

  Smålandssjö

Västergötland är ett landskap i Götaland i sydvästra Sverige. Det gränsar i sydväst till Halland, i väster till Kattegatt och Bohuslän, i norr till Dalsland, Vänern och Värmland, i öster till Närke och Vättern, samt i sydost till Småland.


Tidan

 • Västgötska. Västgötska is a Swedish dialect [1] [2] spoken in the western Swedish province of Västergötland. Specifically, Västgötska commonly refers to several variants of the more broadly defined Götamål spoken across Västergötland except for Gothenburg where the Gothenburg dialect is spoken. The dialect is characterized by the.
 • Sjöar i västergötland

  Ortnamn i Västergötlandkan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamnoch kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterleddär bebyggelsen beskrivs, såsom -by(Karaby), -hem(Varnhem) och -torp(Broddetorp). Vissa ortnamn är speciella för Västergötland.

  Västgöta å korsord

  Västgötska is a Swedish dialect spoken in the western Swedish province of Västergötland. Specifically, Västgötska commonly refers to several variants of the more broadly defined Götamål spoken across Västergötland except for Gothenburg where the Gothenburg dialect is spoken. The dialect is characterized by the frequent omission of terminal consonants, and frequent use of and vowels.

  Kvävebas

   Västergötland is a part of West Sweden. You’re never far from water when you visit Västergötland – the province stretches out in between Lake Vänern and Lake Vättern, with the famous Göta Canal in the north and Gothenburg with its archipelago in the southwest. This makes Västergötland an excellent place for boating, kayaking and.

  Lidan

  Västgötska. Västgötska is a Swedish dialect [1] [2] spoken in the western Swedish province of Västergötland. Specifically, Västgötska commonly refers to several variants of the more broadly defined Götamål spoken across Västergötland except for Gothenburg where the Gothenburg dialect is spoken. The dialect is characterized by the.
 • Tidan
 • västgötsk å l