Jordningschema tn eller it


| Tensible | 2 Comments | 00:42

  Tt system

Den internationella standarden IEC skiljer mellan tre familjer av jordningsarrangemang, som använder tvåbokstavskoder TN, TT, och IT. Den första bokstaven indikerar förbindelse mellan jord och elförsörjningsutrustning (generator eller transformator).
 • Skyddsjord kabel

 • jordningschema tn eller it


 • Tn-c till tn-s

  TT-System TT-system er det mest anvendte jordingsystem, og anvendes i det fleste husinstallationer og små industrielle installationer. TT-systemet største fordel er, at det skaber en stor personsikkerhed, da en meget lille strømlæk til jord, vil udkoble systemet. Det betyder dog også, at forsyningssikkerheden derimod er lavere.

  Funktionsjord

  Der findes tre typer af TN-systemer: TN-C, TN-C-S og TN-S. De adskiller sig fra hinanden – som nedenfor vist – alt afhængigt af hvordan fremføring af nulleder og beskyttelsesleder udføres. Af standarden DS/HD fremgår det, at i TN-systemer kan følgende beskyttelsesudstyr anvendes til fejlbeskyttelse (beskyttelse mod indirekte berøring).

  It-system

   I henhold til de forskellige beskyttelsesmetoder og terminologier, der er defineret af IEC, opdeles lavspændingsdistributionssystemer i tre typer i henhold til de forskellige jordingsmetoder, nemlig TT, TN og IT-systemer, og beskrives som følger. TN-C strømforsyningssystem.

  Skyddsjord kabel

 • Fördelningssystem. Det finns ett antal olika slag av fördelningssystem. Beteckningarna för dessa är: TN-C, TN S, TN-C-S, IT och TT. TN-systemet har en punkt direkt jordad, och utsatta delar i installationen är anslutna till denna punkt med skyddsledare eller PEN-ledare. De tre TN-systemen definieras med hänsyn till hur neutralledare och.
 • Tns system

  N means direct electrical connection of the equipment to the earthed point of the power distribution system (in ac systems, the earthed point of the power distribution system is normally the neutral point or, if a neutral point is not available, a phase conductor). Third letter: denotes the arrangement of neutral and protective conductors.

  Jordningssystem norge

  Figur 2 - Spenningene i et TN-S eller et TN-CS anlegg. Det som er litt spesielt med TN systemet det er at det godt kan gå en del strøm i nøytrallederen, uten at det er feil i anlegget og når anlegget belastes på en ordinær måte.

  Vagabonderande strömmar

  Meet expert Big Foot Investigator David Eller for a discussion of his findings about Big Foot in our region.