Hur fungerar lungorna normalt


| Jumbler | 2 Comments | 02:36

Var sitter lungorna på ryggen

Lungorna är uppbyggda av lungblåsor med luft. Lungorna är uppbyggda av en speciell sorts vävnad med mängder av lungblåsor som innehåller luft. Det gör att lungorna har ungefär samma konsistens som en tvättsvamp. I varje lunga finns ungefär miljoner lungblåsor.

Lungornas delar

Lungfunktionstest. Ett lungfunktionstest visar hur dina lungor fungerar. Det finns flera undersökningsmetoder. Undersökningarna kan göras på de flesta vårdcentraler. En PEF-mätare kan du använda hemma för att mäta hur lungorna fungerar.

Vad är gasutbyte

 • Lungorna sköter gasutbytet i kroppen genom att ta upp syrgas från luften till blodet och koldioxid från blodet till luften. Lär dig mer om lungorna.
  1. Rolig fakta om lungorna

  Lungorna förser blodet med syre och avlägsnar koldioxid ur kroppen. Nästan alla processer i kroppen kräver syre. Alla celler producerar också koldioxid. Vi andas för att föra syre in till kroppen och för att transportera bort koldioxid från kroppen.

 • hur fungerar lungorna normalt


 • Lungorna sjukdomar

   Lungan är det organ hos de ryggradsdjur som andas luft, som har som främsta uppgift att syresätta blodet och avsöndra vissa restprodukter, framförallt koldioxid. Medicinska termer som har med lungorna att göra börjar ofta med pulmo-, från latinets pulmo.
 • Vad är gasutbyte


 • Lungor anatomi

  Lungfunktionen kan också mätas med hjälp av spirometri som visar hur lungorna fungerar. Den visar utandningsvolym och kapacitet och om lungfunktionsnedsättningen är restriktiv eller obstruktiv (hämmande). Mätningen görs med en spirometer som är kopplad till ett munstycke som patienten får blåsa i.


  Vad är alveoler

  Dina lungor sköter gasutbytet i organismen genom att ta upp syrgas från luften till blodet, och koldioxid från blodet till luften. Lungvävnaden är uppbyggd så att den skapar största möjliga kontaktyta för gasutbytet mellan luft och blod. Inandningsluften kommer in i lungorna via luftrören som kallas bronker.


  För mycket koldioxid i lungorna

  Hur låter det i lungorna vid astma? Symtomen vid en lindrig och begynnande astma kommer ofta periodvis och största delen av tiden fungerar lungorna normalt. När patienten har symtom hör man ofta pipande ljud från lungorna vid utandningen och ibland också vid inandningen.