Hur fungerar jour


| Roselles | 2 Comments | 07:10

Veckovila 11 dagar

Regler för jourtid. Reglerna runt jourtid kan variera mellan olika kollektivavtal. Jourtid är ovanligt inom Unionens avtalsområden, men vanligt inom till exempel sjukvården. Alternativ till jourtid är beredskap, det vill säga tid då du är anträffbar för att vid behov infinna dig på arbetsplatsen och utföra arbete.

 • Beredskap regler
 • Beredskap regler

 • Jour och beredskap. Jour och beredskap innebär att du står till arbetsgivarens förfogande utanför din ordinarie arbetstid. Beredskapsersättning och villkor för jour och beredskap är en högt prioriterad fråga för Vision. Arbetsgivare väljer allt oftare att använda sig av jour och beredskap.
 • Beredskapsersättning metall

   Jouravtalet fungerar i sin helhet väl idag; Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv.

  Dygnsvila beredskap

  Jour innebär i princip att du omedelbart ska kunna träda i tjänst. I regel befinner du dig på din arbetsplats när du har jour. Jourtiden beräknas som vanlig arbetstid. Beredskap innebär att du ska kunna komma till arbetet (eller vara tillgänglig på distans) inom en viss tid.

  Veckovila unionen

  Jourtid räknas som arbetstid, och betyder att en arbetstagare står till förfogande på arbetsplatsen utan att jobba. Arbetstagare får ha jour i högst 48 timmar under fyra veckor, eller 50 timmar under en kalendermånad. Jour får tillämpas om verksamhetens natur gör att det är nödvändigt.

  Jour synonym

  Vad gäller vid jour? Regler för jourtid. Jourtid ingår inte i den ordinarie arbetstiden och får bara tas ut om det är absolut nödvändigt för företagets verksamhet. Jourtid får normalt tas ut med högst 48 timmar per varje period om fyra veckor och med högst 50 timmar per kalendermånad.


  Vad är jour

  Om man har jour utan bilaga J ska man arbeta sin sysselsättningsgrad. Sedan går man på sitt jourpass och för det får man en jourersättning som är relativt låg. Bilaga J är en kompromiss där hälften av arbetspasset är fullt betalt och hälften av passet ersätts med jourersättning. Detta gäller även om man sover hela arbetspasset.


 • hur fungerar jour
  1. Jour arbetstidslagen

  1 Vad menas med begreppet dygnsvila? Dygnsvila är den lediga tid alla har rätt till mellan arbetspassen. Enligt arbetstidslagen ska den sammanhängande ledigheten vara minst elva timmar på en timmarsperiod och förläggas så att den delvis infaller mellan klockan 00 och 05 på natten. Men om arbetet måste bedrivas nattetid, som till.