Eter avdunstning


| Prearms | 0 Comments | 15:05

Avdunstning kokning

Ångtryck på en logaritmisk skala som funktion av temperatur för några organiska ämnen (propan, butan, neo-pentan, eter), osv. Ångtryck definieras som det tryck vid vilket ett ämnes avdunstning är i jämvikt mellan dess flytande och fasta tillstånd vid någon given temperatur.

  Indunstning avdunstning

Avdunstning (evaporation) innebär att ett ämne övergår från fast eller flytande form till gasform. Avdunstning från fast form kallas också sublimation. [ 1] Avdunstning och förångning (kokning) är inte samma sak. För att ett ämne ska förångas måste energi tillföras genom uppvärmning.

Avdunstning kemi

Avdunstning (evaporation) innebär att ett ämne övergår från flytande form till gasform.

 • eter avdunstning
 • Avdunstning pool

  avdunstning. avdunstning, omvandling av ett ämne från fast eller flytande fas till gasfas. Avdunstning från fast fas kallas även sublimation. Avdunstning sker vid alla temperaturer och enbart från ett ämnes yta, i motsats till. (33 av ord).

  Avdunsta korsord

  Hyphenation: ètêr. Noun [ edit] ètêr (plural eter-eter, first-person possessive eter ku, second-person possessive eter mu, third-person possessive eter nya) ether: (organic chemistry) organic compound containing an oxygen atom bonded to two hydrocarbon groups.


  Avdunstning och kondensation

 • För att skilja ett fast ämne ifrån en vätska.


 • Avdunstning pool
 • Hur snabbt avdunstar vatten

   Enterra Corp. analyst ratings, historical stock prices, earnings estimates & actuals. ETER updated stock price target summary.

  Avdunstning engelska

  View the latest Enterra Corp. (ETER) stock price, news, historical charts, analyst ratings and financial information from WSJ.


 • Avdunstning och kondensation