Slu lokaler karta


| Babishly | 3 Comments | 10:39

Boka lokal slu

Stöd och service. /. Lokaler. /. Lokaler i Uppsala. Godkänn funktionskakor? En gång. Alltid. Publicerad: 11 april - Sidansvarig: ld-webb@

Loftet slu

Lokaler och lokalbokning. SLU arbetar aktivt med att skapa attraktiva lokaler och campusområden för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Målsättningen är att ha moderna, ändamålsenliga och väl fungerande lokaler som är flexibla och kan anpassas efter verksamhetens behov.
 • Vhc slu


 • Slu undervisningshuset karta

   Hitta i våra byggnader. Senast ändrad: 29 december Här visas med skisser och text var mötesrum, grupprum och andra typer av rum finns. Klicka på länkarna för respektive plan eller hus för att få fram planskisserna.


  Ulls hus karta

 • Tjänsten Historiska kartor från Lantmäteriet innehåller mer än en miljon kartor över Sverige från perioden Här hittar du bl.a. geometriska uppmätningar, storskiften, laga skiften, sockenkartor, häradskartor och ekonomiska kartor. Sök och ladda ner historiska kartor.
 • Slu lokaler alnarp

  Nedan finns en översiktsbild av VHC samt vart du hittar de olika byggnaderna och våningsplanen. I hus 5 entréplanet finns reception, lunchrum för studenter, grupprum samt föreläsnings- och datasalarna Are, Audhumbla, Särimner, Dvalin, Ymer, Ratatosk samt Hugin och Munin. Här finns också café Moccado.


 • Ulls hus karta
 • Karta slu

  SLU currently owns 6, hectares of land and buildings around Sweden. These include agricultural land and forests, research stations and other property. The Division of Real Estate Management has created a map of all of SLU’s sites around Sweden.


   Biocentrum slu karta

  Lantmäteriets karttjänst. Som hjälp att hitta rätt kan du använda dig av exempelvis Lantmäteriets karttjänst. Skriv in SLU-ortens namn och sök reda på den på Lantmäteriets webbkarta. Kan användas för att få upp en detaljerad ortskarta eller ett flygfoto.

  Vhc slu

  SLU offers a broad spectrum of educational programmes and single sub - jects courses. About 4 students and postgraduate students are en - rolled at SLU. Main campuses are located at Alnarp, Uppsala and Umeå. Research and teaching activities are carried out throughout the country. Ultuna studentkår.


 • slu lokaler karta