Förordningen om undersökning av olyckor


| Eluviums | 3 Comments | 11:39

Underrättelsen ska innefatta uppgifter om

Om en överlåtelse har skett enligt 2 § till en myndighet eller om undersökningen görs av en myndighet enligt 3 § andra stycket 1 eller 2 eller 4 §, gäller bestämmelserna i , 10, 11, och §§ i tillämpliga delar. Förordning ().


  Förordning om ändring i förordningen

7 § Upptäcks i samband med räddningstjänst, sotning, brandskyddskontroll, tillsyn eller undersökning av en olycka enligt lagen () om skydd mot olyckor en brist eller ett missförhållande som kan leda till en annan olycka än brand, skall räddningsledaren eller den som utför sotning eller brandskyddskontroll, förrättar tillsyn.

Ett olyckstillbud som kunde ha

om ändring i förordningen () om undersökning av olyckor Utfärdad den Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen () om undersök-ning av olyckor2 dels att 7 a, 8 a, 8 b, 12, 12 b, 12 c, 13 d och 15 a–15 c §§ ska ha följande lydelse.

Utredaren ska se över

  Förordning om ändring i förordningen () om undersökning av olyckor. SFS-nummer. Publicerad. Ladda ner.

1. olyckans eller tillbudets

om ändring i förordningen () om undersökning av olyckor; utfärdad den 7 juni Regeringen föreskriver 1 i fråga om förordningen () om under-sökning av olyckor dels att 2–17, 19, 20 och 23–26 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas elva nya paragrafer, 2 a, 3 a, 7 a.

1. Transportstyrelsen, när det gäller

 • Om en olycka eller ett tillbud som berör ett fartyg skall undersökas enligt lagen om undersökning av olyckor, skall Statens haverikommission i fråga om samarbete med utländska myndigheter beakta den av Internationella sjöfartsorganisationen den 27 november antagna resolutionen A(20) (koden för utredning av sjöolyckor), om det.
 • Förordningen () om undersökning av olyckor

  Förordningen () om undersökning av olyckor. DisplayCustomHeader. DisplayLogo. Publications Office of the European Union. MainSearch. MainSearch. Select.


 • förordningen om undersökning av olyckor
 • 1. Transportstyrelsen, när det gäller


 • Statens haverikommission (SHK) är en

  om ändring i förordningen () om undersökning av olyckor; utfärdad den 7 juni Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen () om under-sökning av olyckor dels att 2–17, 19, 20 och 23–26 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas elva nya paragrafer, 2 a, 3 a, 7 a.