Göteborgs färger


| Aludel | 3 Comments | 20:11
 • Bilder göteborgs stad
 • Göteborgs stad bildbank

  Exempel är fasta element, som en ram i en kungörelseannons, en yta på en skylt, diplom och intyg eller på profilprodukter som används för hela staden. Göteborgs Stad har fjorton komplementfärger, sju mörka och sju ljusa. Alla färger fungerar både i tryck och digitala kanaler och är tillgänglighetsanpassade utifrån myndighetskrav.

  Göteborg stadsvapen

   I sitt uttrycksfulla måleri klädde göteborgskoloristerna det grå Göteborg i en gnistrande färgskrud. Starka färger, yviga penseldrag, personliga motiv och känslofyllda visioner har fått publiken att ta målningar av konstnärer som Åke Göransson, Ivan Ivarson, Nils Nilsson, Ragnar Sandberg och Inge Schiöler till sina hjärtan.

 • Göteborgs stad bildbank


 • Göteborgs stad typsnitt

  Dokumentet Stadens Färg utgör en del i Göte- borgs stadsmiljöpolicy, som är en gemensam utgångspunkt för att färgsättning, möblering, markbeläggning, ljus etc. ska tala samma språk. De olika delarna i stadsmiljöpolicyn ska tillsam- mans främja en väl genomtänkt och sammanhållen gestaltning som stärker Göteborgs karaktärer.
 • göteborgs färger

 • Grafisk profil - göteborgs stad

  De satte färg på ett grått Göteborg. Kultur GP berättar historien om konstnärerna som med starka färger målade Göteborgs grå gator och västkustens karga klippor, om läraren Tor.

  Ifk göteborg

  Göteborgs färgindustri startade i slutet av talet då Dorch Bäcksin bildades och startade färgtillverkning i Agnesberg Gustaf Sjöstedt startade som grosshandlare och började färgtillverkning på Hisingen. Tidigare hade färger tillverkats av målarna själva genom att röra ihop pigment som blyvitt, zinkvitt och blymönja med linolja.

  Göteborgs logga

  Köp kvalitetsfärg till bra priser i Göteborg Göteborgs Färg & Hem drivs av mig, Conny Gartby. Det är mig du ska kontakta när du vill köpa norsk kvalitetsfärg från Gjöco till bra pris i Göteborg. Vi på Göteborgs Färg & Hem kan även ge goda råd och tips kring ditt måleriprojekt och säljer bara färger som vi vet har hög kvalitet.


  Bilder göteborgs stad

 • Grafisk profil för Göteborgs Stad 10 Komplementfärger Göteborgs Stad har fjorton komplementfärger, sju mörka och sju ljusa. Alla färger fungerar både i tryck och digitala kanaler och är tillgänglighetsanpassade utifrån myndighetskrav. Exempel på användningsområden är färgplattor, filmgra - fik, banners och illustrationer.

  1. Visuell kommunikation göteborgs stad

  Linjenumren infördes , och sedan dess har färger och nummer använts parallellt. Den första ordningsstadgan för "Trafiken med Göteborgs stads elektriska spårvägar" fastställdes den 24 april I den kan man i Kap. II, § 16 läsa att "Elektrisk spårvagn må icke framdrifvas med större fart än meter i minuten.