Vad är typiskt för nusvenskan


| Shacking | 2 Comments | 05:17

När började nusvenska

Nusvenska är den svenska som talas och skrivs sedan sekelskiftet [ 1] Man brukar koppla August Strindbergs verk till början av den nusvenska epoken. [ källa behövs] talet kännetecknas språkligt av att ett standardspråk, "rikssvenska", blir allt vanligare beroende huvudsakligen på masskommunikation genom radio och TV.

Röda rummet nusvenska

 • Nusvenska (ca nu) Språket vi använder i dagens samhälle kallas för nusvenska. Nusvenskan uppstod i början av talet men har utvecklats väldigt mycket fram till idag. En stor orsak till utvecklingen var den förbättrade kommunikationen.


 • Svensk språkhistoria artikel

  Förändringar i språket: Under runsvensk tid försvinner diftonger som fanns i urnordiskan: s tain blev till sten. Med kristnandet under vikingatiden kom ord från latin som mässa och kloster, och grekiska som kyrka och biskop. Mer om runsvenska Fornsvenska (cirka –).

  Svenska språkets ursprung och släktskap

  Yngre nysvenska var det svenska språk som talades och utvecklades under en period som börjar och vars slutdatum kan sättas till antingen utgivandet av Röda rummet eller till stavningsreformen , varefter nusvenskan tar över. I december gav Olof von Dalin ut det första numret av tidningen Then Swänska Argus.

   Nusvenska argumenterande text

  LÄS MER: Raka spåret från havet till rymden Vissa ord och därmed kapitel är nästan helt inriktade på språket i sig – särskrivning, dom, diskurspartikel – men de allra flesta rymmer också politik, historiska händelser och ger en bild av samhället det aktuella året.

  Nusvenska 1879

  Vad är en dialekt egentligen? Det korta svaret är att dialekt är en variant av ett språk, och den varianten talas i ett visst geografiskt område. Enkelt uttryckt är en dialekt en variant av ett språk som talas inom ett visst geografiskt område. I själva verket är det dock inte alltid så självklart var gränserna mellan olika.

  Nysvenskan

   49) PM – Pro memoria och betyder för minnet. Det är en kortare vetenskaplig text. Man utgår från en frågeställning. Man utreder med hjälp av källor. Man avslutar med att dra slutsatser och visar vad man har kommit fram till.

 • vad är typiskt för nusvenskan

 • Nusvenska tidsperiod

  Dialekter förr och nu. Från dialektsplittring till dialektutjämning – de svenska dialekterna har en lång historia. Isof började spela in olika svenska dialekter på talet. Ofta intervjuades äldre personer på landsbygden som talade gammaldags lokal dialekt. På bilden en grammofoninspelning på Rödön i Jämtland augusti

 • Röda rummet nusvenska