Jobb för lågutbildade


| Munychia | 2 Comments | 20:08

Andra yrken med många lågutbildade

De flesta är män. Merparten är över femtio år. Nu tillkommer fler unga. Ser man till de lediga jobben hos Arbetsförmedlingen saknar ca 5 procent krav på utbildning. Forskare bedömer dock att det finns betydligt fler jobb där grundskola räcker.


 • Intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt

  1. › haer-aer-yrkena-med-flest-laagutbildade.

  Andelen långtidsarbetslösa (utan jobb mer än tolv månader) var i april 1,6 procent för inrikesfödda. Bland utrikesfödda var motsvarande andel 9,1 procent. Bland utrikesfödda var.
 • Konsekvenserna syns senare i
 • jobb för lågutbildade
 • Konsekvenserna syns senare i

  Senast uppdaterad: Sedan år har antalet högutbildade ökat stadigt, samtidigt som antalet lågutbildade har sjunkit. I dag har 30 procent läst vidare efter gymnasiet i tre år eller mer. Det är en ökning från 16 procent år Andel av befolkningen som har läst vidare efter gymnasiet 45 %.


  Drygt hälften av alla

  Sverige har klart flest utomeuropeiska invandrare, och enligt den nya studien är det ännu svårare för lågutbildade invandrare att få jobb i Sverige än i Finland, Norge och Danmark. – Det är.


  Lediga jobb: Lågutbildade. Prenumerera på nya

  LEDARE Lars Calmfors: Det är nya enkla jobb som behövs Publicerad KOLUMNEN. Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Lönesänkningar för lågutbildade som redan har jobb bör undvikas.

  Fler jobb för högutbildade än

  Lättare att få jobb - men inte för alla. Tudelningen på den svenska arbetsmarknaden växer. En allt större andel av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör grupper som har särskilt svårt att få jobb, exempelvis lågutbildade. Samtidigt sjunker arbetslösheten bland dem med starkare ställning på arbetsmarknaden.


  Intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt

 • Lättare att få jobb - men inte för alla. Tudelningen på den svenska arbetsmarknaden växer. En allt större andel av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör grupper som har särskilt svårt att få jobb, exempelvis lågutbildade. Samtidigt sjunker arbetslösheten bland dem med starkare ställning på arbetsmarknaden.
 • Sambanden är tydligare för lågutbildade

   Joona, ). Eftersom låg utbildning är ett avgörande hinder för möjligheten att få ett jobb på svensk arbetsmarknad har idag stora grupper av nyanlända svårt att få sysselsättning. Att hitta verktyg för att påskynda arbetsmarknadsetable-ringen för flyktingar med låg utbildning är således extra utmanande.