Radioaktivt sönderfall energi


| Sittings | 1 Comments | 10:02

Vilka tre olika typer av radioaktiv strålning finns det?

Med kärnenergi eller nukleär energi avses den bindningsenergi som håller atomkärnorna samman. Denna energi kan frigöras genom tre exoenergetiska processer: Radioaktivt sönderfall, där en neutron eller proton i en radioaktiv kärna omvandlas till en proton respektive neutron, varvid en neutrino, elektromagnetisk strålning, samt vanligen.


  Radioaktivitet

Typer av radioaktivt sönderfall. Alfastrålning; Betastrålning; Elektroninfångning; Neutronemission; Spontan fission; Dessutom räknas gammastrålning som joniserande, även om gammasönderfall egentligen bara deexiterar atomkärnan. Att mäta radioaktivitet.
 • Vad är radioaktivitet
 • Vad är radioaktivt sönderfall

  Alfasönderfall, även α-sönderfall, är inom kärnfysiken ett radioaktivt sönderfall som innebär att en atomkärna sönderfaller genom att avge en alfapartikel, det vill säga en heliumkärna bestående av två protoner och två neutroner.


  Vad är radioaktivitet

 • Betasönderfall, även β-sönderfall, är inom kärnfysiken ett radioaktivt sönderfall som innebär att en atomkärna sönderfaller genom att avge en betapartikel, det vill säga en elektron eller positron. Som regel hamnar dotterkärnan i ett exciterat tillstånd och avger därför omgående gammastrålning. Den bakomliggande kraften till.
 • radioaktivt sönderfall energi
 • Radioaktivt sönderfall formel

  Elektroninfångning är alltid en alternativ sönderfallsmöjlighet för radioaktiva isotoper som har tillräcklig energi för att sönderfalla genom positronemission. Det kallas ibland inverterat betasönderfall, men denna term kan också syfta på samspelet mellan en antielektronneutrino och en proton.

  Varför sönderfaller atomkärnor

   Geotermisk energi är energi som är lagrad i jordskorpan. Den geotermiska energin har sitt ursprung i den energin som bildades vid jordens bildande och från sönderfall av radioaktiva grundämnen i jordskorpan. Den har använts för uppvärmning och bad sedan Romerska rikets dagar men är idag mer känd för att generera elektricitet.
 • Vilka tre olika typer av radioaktiv strålning finns det?
 • Hur mäter man radioaktivitet

  I denna laboration undersökas radioaktivt sönderfall. De tärningarna som används i denna laborationen symboliserar antal atomkärnor vid ett sönderfall och de tärningarna som visar en sexa symboliserar de atomkärnor som har sönderfallit. Vid sönderfallit avges energi i form av strålning.

  Vad är radioaktiv strålning

  Fysik 1 laboration hemma Laboration 5: Radioaktivt sönderfall Laborationen består av två delar, Del 1: Simulering och Del 2: Matematisk modell. Del 1 är obligatorisk och del 2 är frivillig. Del 2 rekommenderas till elever som siktar på ett betyg C eller högre på kursen.