Ingår personskada i hemförsäkringen


| Beery | 3 Comments | 11:51

Folksam hemförsäkring bas

Du behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker, till exempel om du råkar ut för en brand, vattenskada eller inbrott. I hemförsäkringar ingår även ett reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd.

Ersättning vid stöld folksam

Vad ingår i hemförsäkringen? Grundutbudet i alla våra hemförsäkringar omfattar egendomsskydd för dina saker om de blir stulna eller skadade genom brand, vatten eller i samband med inbrott. Dessutom ingår reseskydd (45 dagar), överfallsskydd, rättsskydd (om du hamnar i rättstvist) och ansvarsskydd (om du skulle bli krävd på.


Vad täcker hemförsäkring länsförsäkringar

Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Egendomsskydd. Stöld och skadegörelse.
 • ingår personskada i hemförsäkringen


 • Skadestånd personskada tabell

  En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker, till exempel om du råkar ut för en brand, vattenskada eller inbrott. I hemförsäkringar ingår även ett reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd. Du kan till exempel få ersättning för vårdkostnader om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är utomlands.

  Vad täcker hemförsäkring folksam

  Vad ingår i hemförsäkringen? Försäkring för hyreslägenhet, bostadsrätt, radhus, kedjehus, hus eller villa? Våra hemförsäkringar är anpassade efter och täcker olika boendeformer och behov.

  Hemförsäkring mellan länsförsäkringar

 • Hemförsäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Den gäller även för de personer som är medförsäkrade i din hemförsäkring. Man blir medförsäkrad om ens namn finns med på försäkringsbrevet.


 • Hemförsäkring mellan länsförsäkringar
 • Bortaskydd folksam

   Vad ingår i en hemförsäkring? En hemförsäkring skyddar dig mot flera olika saker. Den ersätter ekonomiska förluster som du drabbas av om något händer med din bostad, dina prylar eller dig själv. Idag har cirka 95% av Sveriges befolkning en hemförsäkring, som skyddar oss i vår vardag.


   Rättshjälp hemförsäkring folksam

  Att tänka på. Det ingår ett reseskydd i alla hemförsäkringar. Det hjälper dig bland annat om du blir akut sjuk eller skadad på din resa. Hemförsäkringens reseskydd gäller normalt i 45 dagar. Ska du vara borta längre behöver du en separat reseförsäkring.