Cirkulationsorganen sammanfattning


| royal. | 3 Comments | 21:07

Artärer och vener i armen

Lyssna Människans cirkulationsorgan Blodet rengör vävnaderna och förser dem med livsviktigt syre. Detta möjliggörs av cirkulationsorganen där hjärtat, artärerna, kapillärerna och venerna samarbetar. På bilden har det syrsatta artärblodet som flödar bort från hjärtat röd färg och det syrefattiga blodet som flödar till hjärtat blå färg.


Artärer i kroppen

 • Läs mer om människans cirkulationssystem på
 • Vad är artärer

   Cirkulationsfysiologi. Cirkulationsfysiologi är läran om cirkulationsorganens funktion. Den har tre grundprinciper: Blodflödet i alla vävnader är nästan alltid kontrollerat till att stå i proportion till den vävnadens metabola behov. Vissa vävnader kan öka sitt metabola behov gånger vid hög aktivitet, medan hjärtat bara kan.
 • cirkulationsorganen sammanfattning
 • Artärer i kroppen
 • Hjärtat - 1177

  En sammanfattning om cirkulationsorganen, där eleven redogör för ämnet i både löpande text och i punktform. Bl.a. hjärtat och dess blodförsörjning och kretslopp lyfts fram, samt blodkärlens och blodets olika funktioner. Notera att källor saknas. Innehåll Cirkulationsorganen - Hjärtat - Hjärtats blodförsörjning - Lilla kretsloppet.

  Kapillärer funktion

  Holten kap 1 - sammanfattning och begrepp ur Psycology the science of mind and behavior Nigel; Inlämningsuppgift 1; Juridisk metod - Hur man löser en rättsfråga, tillämpning, RNTS. Chapter Summaries of “Boy, Tales of Childhood” by Roald Dahl; Nk2 Lab1 Undersökning av Hushållskemikalier; North-The Paradoxofthe West.

  Vad är kapillärer

  Geekzterr Terms in this set (17) Vilka är cirkulationsorganens huvuduppgifter? Hjärtats uppgift är att pumpa ut blod i kroppen och syresätta alla kroppens celler. Artärer avser de blodkärl som leder syrerikt blod från hjärtat ut till kroppens celler och syrefattigt blod till lungorna. Alla artärer leder blod bort från hjärtat.

   Cirkulationsorganens sjukdomar 1177

  Ditt endokrina system består av flera organ som kallas körtlar. Dessa körtlar, som finns över hela din kropp, skapar och utsöndrar (frisätter) hormoner. Hormoner är kemikalier som koordinerar olika funktioner i din kropp genom att föra meddelanden genom ditt blod till dina organ, hud, muskler och andra vävnader.


 • Hjärtat - 1177
 • Vad är vener

  cirkulationsorganen, Sjukdomar inom cirkulationsorganen: Ateroskleros, DVT, Lungemboli, Claudiocatio intermittens, emboli, trombos, aneurysm, stroke, kärlkramp.