Testiklar som åker upp barn


| Deedier | 0 Comments | 02:37
 • Olika stora testiklar barn
 • Retentio testis vuxen

  Hos en del barn kommer testiklarna ner i pungen av sig själva under det första levnadsåret, men ibland stannar ena testikeln för högt upp. Testikeln brukar inte komma ner av sig själv om den inte har kommit ner när barnet är sex månader. Det är oftast bara en av testiklarna som inte kommit ner, men det kan vara båda två.
 • testiklar som åker upp barn
  1. Testiklar barn 6 är

  Retraktil testikel är ett normaltillstånd hos barn och ska inte behandlas men kontrolleras årligen i 3 år. Därefter vartannat år om status är oförändrat tills pojkarna närmar sig pubertet. För alla vid behov.

 • Testiklar barn 7 är

 • Stånd utan testiklar

  Svar Det är ganska vanligt att den ena eller båda testiklarna åker upp i kroppen, till exempel när du är upphetsad. Så länge det går lätt att få tillbaka testikeln i pungen igen brukar det vara ofarligt. Det brukar inte heller påverka möjligheten att få barn.

  Operation testiklar barn

  Under uppväxten är det vanligt att testikeln åker upp i ljumsken med hjälp av en muskel som går längs sädesledaren. Denna reflex aktiveras när pungen utsätts för kyla eller beröring. Vid undersökning är det därför ibland svårt att avgöra om det är en äkta retentio eller rörliga testiklar.

  Testiklar barn 9 är

   Ont i pungen. Det är viktigt att söka vård direkt om du eller ditt barn får ont i pungen. Ibland behövs akut operation för att ta reda på orsaken. Det är större möjlighet att bli helt återställd om du får behandling snabbt. Det finns flera olika anledningar till att du kan få ont i pungen. I den här texten kan du läsa om några.


  Testiklar barn 10 är

  Testikelvridning. Plötslig smärta i pungen kan bero på att en testikel har vridit sig. Då försämras blodflödet till testikeln och kan ibland upphöra helt. För att testikeln inte ska skadas krävs snabb behandling. Testikelvridning är vanligast i puberteten, men förekommer även hos yngre barn och vuxna. Bland yngre barn är det.

  Testiklar barn 7 är

 • Svullen pung. Här tar vi upp några olika besvär som gör att pungen blir svullen. Oftast behövs ingen behandling, men ibland kan du behöva opereras. Kontakta en vårdcentral om pungen svullnar, för att bli undersökt och få reda på vad orsaken är. Svullen pung kallas ibland för pungbråck.
 • Olika stora testiklar barn

  Testikelretention, eller icke nedvandrad testikel, innebär ett tillstånd där en testikel eller båda testiklar (pungkulor) inte har hamnat i pungen. Pungen ger en idealisk miljö för testiklar och spermieproduktion - det är lite svalare än i bukhålan. Testiklar utanför pungen är inte i en optimal miljö, de producerar då inga spermier.