Att återvinna wellpapp


| Jade | 2 Comments | 03:50

Sälja wellpapp

Ragn-Sells sköter insamling, kvalitetskontroll och sortering för återvinning till nya cirkulära pappersprodukter. Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål. Wellpapp är en högkvalitativ produkt som vid rätt hantering kan återvinnas till ny pappersfiber upp till sex gånger.

Pappersförpackningar återvinning

Wellpapp (kartong med ett korrugerat, vågigt skikt mellan papperslagren) återvinns och används till att tillverka ny wellpapp. Wellpapp används framförallt till att göra lådor. Återvinningsgraden är, precis som för papper, hög. Hitta oss.
 • att återvinna wellpapp
 • Pappersförpackningar kartong

  Återvinning Wellpapp. Wellpapp består av två tunna planskikt och mellan dem ett vågigt skikt som kallas fluting. Återvinning är tillämpbart på alla material av wellpapp. Oavsett om det handlar om förpackningar av wellpapp, wellpappkartonger eller kanske wellpappmöbler. Många varor levereras i wellpappkartonger.


  Pappersförpackningar wellpapp

  Återvunnet papper kan användas för att tillverka de flesta sorters papper. Ofta handlar det om hygienpapper, tidningspapper, förpackningskartong och wellpapp. Wellpapp (kartong med ett korrugerat, vågigt skikt mellan papperslagren) återvinns och används till att tillverka ny wellpapp.

  Wellpapp återvinning pris

   Fibrerna i pappret går att återvinna upp till sju gånger innan de blir utslitna. Vi sparar både råvaran trä och energi när vi återvinner pappersförpackningar. Läs mer om återvinning av pappersförpackningar och wellpapp på


 • Wellpapp vs kartong

 • Wellpapp vs kartong

 • Elektronikavfall Miljön och EU kräver att vi återvinner mer elektronik. Järn och metall Metaller är cirkulära på riktigt. Wellpapp Att återvinna wellpapp är hållbart och lönsamt. Plast 3 möjligheter för din plast. Trädbränsle Köp och sälj av trädbränsle. Farligt avfall Farligt avfall ska hanteras så säkert som möjligt.


 • Sortera papper återvinning

  Anledningen till att wellpapp och pappersförpackningar inte ska sorteras och återvinnas tillsammans är att pappersförpackningar inte kan ingå i massan som blir ny wellpapp. Så för att ta tillvara på resurserna på bästa sätt är det viktigt att du slänger wellpappen i anvisad container för detta på återvinningscentralerna.

   Återvinning wellpapp företag

  Elektronikavfall Miljön och EU kräver att vi återvinner mer elektronik. Järn och metall Metaller är cirkulära på riktigt. Wellpapp Att återvinna wellpapp är hållbart och lönsamt.