Bryta mot polismans tecken


| Lucretia | 2 Comments | 16:07

När ska man stanna för polisen

Tecken av polisman med flera Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken. P1. Stopp P2. Stopp P3. Stopp P4. Kör fram P5. Minska hastigheten P6. Kontroll P7.

Utryckningsfordon regler

Polismans tecken, anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot. Tecknet används under mörker och nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast kan uppfattas av trafikanten. P 4 Polis – trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt.
 • Underlåtenhet att lyda polismans
 • Trafikförordningen

  Tecken av polisman Av alla tecken och signaler i trafiken så kommer en polismans tecken högst upp i rangordningen. De gäller före trafiksignaler, vägmärken och generella trafikregler (exempelvis högerregeln).

   Alltså, om du vill

  Att köra fort och bryta mot olika trafikregler kan innebära en ökad trafikfara och det är därmed ett stort ansvar för de poliser som kör. Så gör du när ett utryckningsfordon närmar sig När ett utryckningsfordon närmar sig med blåljus och/eller sirener påslagna är du skyldig att underlätta framkomligheten.


  Underlåtenhet att lyda polismans

 • Stopp. Tecknet anger stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån. Tecknet används i vägkorsning och gäller så länge polismannen vänder sig åt samma håll. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra. Tecknet får ges i kombination med tecken P2, stopp.
 • Minska hastigheten - Tecknet

  Polismans tecken. Av alla tecken och signaler i trafiken så kommer en polismans tecken högst upp i rangordningen. De gäller före trafiksignaler, vägmärken och generella trafikregler (exempelvis högerregeln).


  - S.P., som stoppades av

  7 § En trafikant som har för avsikt att korsa en järnväg eller spårväg skall vara särskilt försiktig och vara uppmärksam på om något tåg eller någon spårvagn närmar sig. Förare av fordon skall anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas före korsningen. Korsningen skall passeras utan onödigt dröjsmål.
 • bryta mot polismans tecken

 • Att exempelvis en bilförare

   2. Genom förordningen upphävs polisförordningen (), förordningen () med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana och förordningen () om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande. 3.