Grekiska mytologin kvinnonamn


| Aguavina | 1 Comments | 22:02

Grekiska gudar namn

Namnen på de tolv främsta gudarna och gudinnorna i den grekiska mytologin, boende på Olympen, var: Poseidon – Havets gud, jordskakaren, stormbringaren, hästarnas fader (grekisk havsgud) Athena – vishetens och krigskonstens gudinna, även civilisationens och de kvinnliga hantverkets gudinna.

Grekisk gudinna - korsord

Grekisk mytologi är en samling mytologiska berättelser som innefattar såväl svarssägner och skapelseberättelse, mytologiska beskrivningar av äldre historiska händelser som rent sagostoff. Som vi känner den idag, nedtecknades den grekiska mytologin först av Hesiodos och berättelser ur myten - ofta sådana som inte alls nämns av.

Grekiska namn kille

Hjältar, monster och episka äventyr – namnen ur den grekiska gudasagan är riktigt storslagna! Den färgstarka grekiska gudavärlden bjuder på många riktigt kraftfulla namn med en stark betydelse.

Grekiska gudar och gudinnor

Afrodite är ett kvinnonamn främst förknippat med är kärlekens, sexualitetens och skönhetens gudinna i den grekiska mytologin. Betydelsen av namnet brukar tolkas som uppstigen ur havets skum. [1] Den 31 december fanns det totalt kvinnor folkbokförda i Sverige med namnet Afrodite, varav 34 bar det som tilltalsnamn. [2].

12 grekiska gudar

Afrodite är ett kvinnonamn främst förknippat med är kärlekens, sexualitetens och skönhetens gudinna i den grekiska mytologin. Betydelsen av namnet brukar tolkas som uppstigen ur havets skum.
 • grekiska mytologin kvinnonamn

 • Grekiska gudar lista

 • Fornegyptiska modersgudinnan Isis. Ceres, romerska skördesgudinnan. Gudinna är en benämning för de många kvinnliga gudomarna i både antika och moderna polyteistiska religioner. Gudinnor kan antingen motsvara jordiska och himmelska fenomen eller mänskliga värderingar och tidsfördriv, exempelvis kärlek, äktenskap, jakt, krig och konst.

 • Grekiska gudinnor namn

   Irene (även Iréne och Iren) är ett kvinnonamn med grekiskt ursprung, Eirene (Ειρηνη), med betydelsen fred. Det äldsta belägget i Sverige är från år [1] I den grekiska mytologin var Eirene fredens gudinna. Namnet var ett modenamn mellan och [källa behövs].


 • Grekiska gudar lista


  1. Kvinnliga väsen i grekisk mytologi

  Här är en kort översikt över de 12 gudarna och gudinnorna: Zeus - Zeus är kungen av alla gudar, gud för väder, lag och öde. Poseidon - havets gud. Hades - Undervärldens gud. Ares - krigets gud. Hephaestus - elden, metallbearbetningen och skulpturen. Apollo - musiken, profetian och poesins och kunskapens Gud.